Pozor na slnko

 

Krátka správa

Prípravky na opaľovanie pomáhajú chrániť pokožku pred škodlivými účinkami UV žiarenia a predchádzajú jej spáleniu od slnka. Žiadny prípravok na opaľovanie však neposkytuje úplnú ochranu pred UV žiarením, hoci v názvoch niektorých sa objavujú označenia ako „sun block“ alebo ponúkajú „úplnú ochranu“. Komisia spustila verejnú konzultáciu s cieľom vydať odporúčania o rôznych aspektoch účinnosti a tvrdení, týkajúcich sa prípravkov na opaľovanie. Komisia napríklad zakáže názov „sunblocker“ a odporučí výrobcom, aby sa na výrobkoch nachádzali jasné inštrukcie o používaní ich produktov.

„Spotrebitelia si musia byť plne vedomí, že žiadny prípravok na opaľovanie neposkytuje 100-percentnú ochranu pred nebezpečným UV-žiarením. S nedostatočnou ochranou pred slnkom sú spojené vážne zdravotné riziká, ako napríklad rakovina kože. Občania EÚ musia byť plne informovaní o tom, čo pre nich prípravok na opaľovanie môže, a čo nemôže urobiť,” vyhlásil komisár pre zdravie a ochranu spotrebiteľa Markos Kyprianou.

Komisia vydá svoje odporúčania po ukončení procesu konzultácií, a priemysel by mal začať uplatňovať štandardizované a zrozumiteľné označovanie opaľovacích produktov od roku 2007.