Pre krásu sa musí trpieť?

 

Krátka správa

Komisia uviedla, že zákaz, vynesený 20. júla 2006, sa bude týkať látok, „v prípade ktorých priemysel nepredložil žiadne záruky bezpečnosti.“ Zákaz vstúpi do platnosti 1. decembra 2006.

„Látky, u ktorých neexistuje dôkaz, že sú bezpečné, zmiznú z trhu,“ povedal podpredseda Komisie Günter Verheugen, zodpovedný za podnikanie a priemyselnú politiku. Dodal, že rozhodnutie tiež „dodá právnu istotu európskemu kozmetickému priemyslu”.

Rozhodnutie bolo prijaté na základe odporúčania Vedeckého výboru pre spotrebiteľské výrobky EÚ (SCCP), poradného orgánu Komisie, tvoreného vedcami, ktorých menuje 25 členských štátov.

Koncom minulého roka kozmetický priemysel dodal SCCP na zhodnotenie 115 súborov materiálov o látkach, obsiahnutých vo farbách na vlasy. Zákaz sa týka 22 zložiek, pre ktoré neboli dodané žiadne materiály. Ostatné v súčasnosti posudzuje SCCP, ktorý vydá nasledujúcu sériu svojich stanovísk v októbri 2006.

V stanovisku zo 17. decembra 2002 SCCP uviedol, že epidemiologické dôkazy ukázali, že „pravidelné a dlhodobé používanie farieb na vlasy môže byť u žien spojené s výskytom rakoviny močového mechúra“. Následne bola odsúhlasená celkové stratégia na testovanie potenciálnej mutagenicity a genotoxicity látok, používaných vo farbách na vlasy.