Prísnejšie tresty za falšovanie liekov

Najväčšie farmaceutické firmy zamerané na výskum si zobrali na mušku falšovanie a prebaľovanie liekov, ktoré dlhodobo spôsobuje tomuto odvetviu vrásky na čele. V rámci celoeurópskej kampane žiadajú, aby sa Európska únia začala vážnejšie zaoberať týmto problémom.

“Pre Európu nastal čas aby bola vedúcou silou v boji proti tomuto smrtiacemu zločinu”, povedal Jean-Francois Dehecq, viceprezident Európskej federácie farmaceutického priemyslu a asociácií (European Federation of Pharamaceutical Industries and Associations – EFPIA). Pri fašovaných liekoch nejde len o porušenie práva duševného vlastníctva ale aj hrozbu pre ľudské zdravie. V stávke je pre výrobcov aj dôvera spotrebiteľov – pacientov, ktorí majú najmenej šancí rozoznať falšovaný produkt.

Hoci väčšina falšovaných liekov sa predáva cez internet, stále častejšie je ich možné nájsť aj v tradičnej dodávateľskej sieti, teda aj v lekárňach. Z európskych štatistík vyplýva, že v roku 2007 bolo na hraniciach EÚ zadržaných viac ako 4 milióny medicínskych produktov.

Nebezpečenstvo, ktoré z takéto “lieky” predstavujú je, že môžu obsahovať toxické látky, prípadne neobsahovať aktívnu látku, ktorá dodáva lieku želaný efekt alebo môžu obsahovať nesprávane množstvo tejto látky. Čoraz častejšie sa popri “lifestylových liekoch” ako napr. tabletky na chudnutie, stávajú obeťou falšovania život zachraňujúce lieky, napríklad na rakovinu, srdcové choroby, psychické poruchy a infekcie. Okrem nebezpečenstva pre pacietnov to samozrejme znamená aj stratu zisku pre farmaceutické spoločnosti, ktoré do vývoja nových liekov investujú nemalé sumy.

Európska komisia začala k tomuto problému verejné konzultácie v marci. Legislatívne návrhy, tzv. “farmaceutický balíček” sa očakáva ku koncu roka.

Tento návrh bude zahŕňať zákaz prebaľovanie liekov. Pre efektívnu kontrolu by mali obaly liečiv obsahovať identifikačné kódy, ktoré by lekárnikom umožňovali overiť pôvod lieku predtým, než sa dostane k pacientovi. Dnes platné pravidlá umožňujú prebaliť a nanovo označiť lieky, ktoré opustili výrobcu. Je napríklad možné vybrať tablety z blistrov a podobne. Výborcovia liekov chcú, aby zostal originálny obal neporušený od výroby až po jeho upotrebenie pacientom.

Ďalším návrhom je zjednotenie identifikačných systémov, čím sa odstráni situácia, kedy v EÚ existuje desať rôznych druhov čiarových kódov s alebo bez unikátneho označenia balenia. Riešením by mohol byť štandartizovaný a unifikovaný systém kódovania.

Prísnejšie definovaná by mala byť podľa výrobcov aj zodpovednosť jednotlivých aktérov vystupujúcich v dodávateľskom reťazci, ako veľkobchodníkov, distributérov a podobne.

Za pašovanie a obchodovanie s falšovanými liekmi by mali byť tvrdšie postihy, tvrdia farmaceutické firmy, najmä ak ohrozujú ľudské zdravie, odvolávajúc sa na špecifickosť liekov ako tovaru, kde falzifikáty môžu namiesto liečenia zabíjať. Tresty by mali byť obdobné ako pri obchode s drogami aj preto, že ide často o rovnaké kriminálne skupiny, ktoré s nimi obchodujú.

Pokiaľ ide o internet ako najväčší zdroj falšovaných liekov, výborcovia vyzývajú k lepšiemu spotrebiteľskému vzdelávaniu, ktoré by ľudí navádzalo kupovať lieky výlučne v lekárňach.