Proti HIV / AIDS v Afrike majú bojovať aj malé podniky

Krátka správa

Správa skupiny Business Action for Africa – medzinárodnej siete firiem pre podporu rastu a znižovania chudoby na kontinente – podčiarkuje úlohu súkromného sektora v boji proti HIV a AIDS v rozvojových krajinách, ktorých vlády často nemajú potrebné zdroje pre potlačenie epidémie.

Medzi nadnárodnými spoločnosťami, ktoré správa spomína, sú pivovarnícky gigant SABMiller či farmaceutické firmy Merck, Sharp & Dohme. Chváli ich za zavedenie „širokých programov prevencie, liečenia a opatery, ktoré presahujú ich pracoviská do širších komunít“.

Správa však odsudzuje že mnohé iné firmy, najmä malé a stredné podniky (ktoré v Afrike zamestnávajú veľkú časť pracovnej sily), nemajú na implementovanie podobných programov potrebné zdroje. Väčšina firiem v Afrike podľa nej nemá žiadne fungujúce HIV programy. A to napriek tomu, že zaistenie zdravej pracovnej sily a spotrebiteľskej základne je pre firmy jasne výhodné.

„Existuje urgentná potreba pokúsiť sa pomôcť malým podnikom, aby sa stali aktívnejšie zapojenými do boja proti HIV a AIDS“, povedala Christine Thompson zo spoločnosti SABMiller, ktorá pracuje na rozvoji inovatívnych spôsobov spolupráce firiem s donormi a vládami.

Za „dobrú iniciatívu poskytovania podpory pracovníkom nakazeným HIV a AIDS rozličnými možnými spôsobmi“ označuje citovaná správa iniciatívy Stop AIDS Alliance a holandskú AIDS Foundation. Aj tie sú však obmedzené na veľké firmy. Posilniť kapacity malých firiem môže napríklad výmena skúseností medzi korporátnym sektorom a mimovládnymi organizáciami.

Európska komisia podporuje investície súkromného sektora v tejto oblasti prostredníctvom samostatného rámca pre boj s HIV/AIDS, maláriou a tuberkulózou v rozvojových krajinách.