Prvé očkovania proti vtáčej chrípke boli povolené v EÚ

vtáčia chrípka

 

Krátka správa:

Počas jesenného ťahu divých vtákov vzrastie riziko vypuknutia vtáčej chrípky. Kvôli nastávajúcemu riziku sa Komisia rozhodla vydať súhlas pre dve veterinárne vakcíny, ktoré boli prijaté Európskou lekárskou agentúrou (EMEA) v júli 2006. Autorizácia bola povolená v režime „výnimočnej situácie“.

Veterinárna komisia EMEA prijala prvé kladné hodnotenie dvoch vakcín s dodatkom, že „prínos z tejto okamžitej autorizácie ako prevencie nadchádzajúceho krízového obdobia preváži možné riziká“.

Vakcíny sú použiteľné pre kury a pekinské kačky. Znižujú prejavy vtáčej chrípky a šírenie vírusu infikovanými vtákmi.

V súčasnosti nie je zaznamenaný výskyt vtáčej chrípky medzi domácim a divo žijúcim vtáctvom v EÚ.