Rada: pri politickom rozhodovaní zohľadnite dopad na zdravie

Krátka správa

Európski ministri prijali 30. novembra 2006 závery k iniciatíve „Zdravia vo všetkých politikách / Health in All Policies (HiAP)“, ktorá predstavovala hlavnú prioritu Fínskeho predsedníctva pre oblasť zdravia.
Z prijatých záverov vyplýva, že je žiaduca “široká spoločenská podpora na boj so zdraviu škodlivými faktormi, ako je konkrétne nezdravá životospráva, nedostatok telesnej aktivity, nadmerné užívanie alkoholu, tabakových výrobkov a nárast fyziologického stresu. Verejnosť samostatne nedokáže kontrolovať tieto vplyvy, ktoré stoja v pozadí väčšiny verejnozdravotníckych problémov. Úzko sú naviazané na iný spoločenský fenomén, a to je napríklad úroveň vzdelania a poskytnutie finančných zdrojov.

 Na základe toho požiadala Rada Komisiu, aby predložila pracovný plán pre Zdravie vo všetkých politikách a aby v ňom zohľadnila príbuzné činnosti v budúcich zdravotných stratégiách EÚ. Členské krajiny vyzvala, aby uskutočnili, ak je to potrebné “preskúmanie zdravotných dopadov vládnej politiky, ktorá môžu potenciálne ohroziť zdravie”

Rada nakoniec dosiahla politický konsenzus o návrhu Komisie pre Akčný program zdravia EU 2007 – 2013  (EU Health programme 2007-2013), ktorý dáva budúce aktivity EU súvisiace zo zdravím do súladu s ďalšími hlavnými cieľmi EÚ a spája ich do synergie s ostatnými politikami. Navrhnutý celkový rozpočet tohto programu je 324, 5 mil. eur. Tento program, ktorý teraz mieri do Parlamentu do druhého čítania bude súčasťou širokej celoeurópskej stratégie, Bielu knihu prijala Komisia už v júni 2006.

Za SR sa Rady ministrov zdravotníctva EU v Bruseli zúčastnil štátny tajomník MZ SR Daniel Klačko  MZ SR informovalo, že zasadnutie sa venovalo okrem spomínaných programe Spoločenstva v oblasti zdravia, Zdravia vo všetkých politikách a Stratégie EÚ na zníženie škôd spôsobovaných užívaním alkoholu, aj o procesu zvyšovania úrovne mobility pacientov a vývoji zdravotnej starostlivosti v EÚ. Na záver EK informovala Radu ministrov zdravotníctva EÚ o výsledkoch Farmaceutického fóra zo septembra 2006, o aktivitách na prípravu pandémie chrípky, o HIV/AIDS a o konzultáciách k Zelenej knihe o duševnom zdraví.