Rozdiely v liečbe rakoviny v Európe pretrvávajú

 

Krátka správa:

Dostupnosť liečby nádorových ochorení, ako sú chirurgické zákroky, rádioterapia, predpisovanie onkotík (liekov účinných proti nádorovým ochoreniam), postgraduálne vzdelávanie odborníkov sú veľmi rozdielne medzi krajinami EÚ, uvádza to štúdia, ktorú uverejnila Európska spoločnosť pre lekársku onkológiu (European Society for Medical Oncology / ESMO). ESMO podporuje jednotný postupu v diagnostike a liečbe, rovnaké kvalifikačné predpoklady, kontinuálne vzdelávanie v európskych krajinách za únosných finančných podmienok, ako aj iniciatívy mladých onkológov.

Štúdia analyzovala a porovnávala v európskych krajinách situáciu v lekárskej onkológii, stav vzdelávania a školení, atestačnú prípravu onkológov, systém lekárskej starostlivosti, národné smernice ohľadne rakoviny a jej klinického výskumu. Štúdia neuvádza presné poradie európskych krajín v  liečbe a prevencii pred týmto ochorením. Na druhej strane však uvádza, že Island, Švajčiarsko, Taliansko a Nemecko dosahujú najvyšší počet – onkológov a liečebných zariadení na počet obyvateľov, pričom východoeurópske krajiny majú mnší počet týchto špecializovaných pracovísk.

Je to pochybenie Európy“, uviedol predseda ESMO, Dr. Hakan Mellstedt na margo tisícky, možno aj desiatok tisíc zbytočných úmrtí spôsobených každoročne kvôli rôznej úrovni lekárskej starostlivosti. Rakovina je jednou z najčastejších príčin úmrtí Európe a zotrváva veľkým problémom verejného zdravotníctva. V roku 2004 bolo diagnostikovaných 2 milióny nových prípadov a zaznamenaných 1,2 milióna úmrtí. Predpokladá sa, že každému tretiemu Európanovi diagnostikujú za život nejakú formu onkologického ochorenia. Komisia uznáva, že Európa sa vyvíja veľmi nerovnomerne v otázke kontroly rakoviny. Preto iniciovala niekoľko projektov, a tak chce vytvoriť indikátory pre monitorovanie tohto ochorenia.

V súčasnosti zaznamenávame na Slovensku stály nárast týchto ochorení, ktorý je podmienený rôznymi faktormi, ako sú životný štýl, fajčenie, pitie alkoholu, výživa, vystavovanie sa slnku, rádioaktívne žiarenie, chemikálie, infekcie, nezdravé pracovné prostredie. Ročne registrujeme len u nás 23 000 nových prípadov. Prvé miesto patrí rakovine pľúc u mužov, kde sa zaznamenáva mierny pokles a rakovine prsníka u žien, ktorá neustále narastá. Znepokojujúcim javom je rastúci výskyt rakoviny hrubého čreva a konečníka u mužov aj u žien. Onkologické choroby u detí vykazujú pokles, a to tak vo výskyte ako i v úmrtí. Ročne sa registruje okolo 165 nových prípadov (čo je asi 0,7 % z celkového počtu). 16. – 20. októbra sa na Slovensku koná  „Týždeň boja proti rakovine“.