Slovinské predsedníctvo a zdravie

Pozadie

Slovinsko prebralo polročné rotujúce predsedníctvo EÚ na začiatku roka 2008. Počas tohto obdobia bude implementovať priority, dohodnuté v rámci 18-mesačného programu Nemeckého, Portugalského a Slovinského predsedníctva – tzv. Trojky.

Efektívna zdravotná starostlivosť je plne v kompetencii členských štátov, niektoré otázky sa však pre ich dôležitosť riešia aj na celoeurópskej úrovni.

Otázky

  • Zníženie záťaže spôsobenej rakovinovými ochoreniami

Rakovina, resp. rakovinové ochorenia sú napriek zvýšenému úsiliu členských štátov jedným z najzávaženejších zdravotných problémov v EÚ. Cieľom Predsedníctva je preto podniknúť kroky na politickej úrovni. S ohľadom na rozdiely medzi členskými štátmi bude Predsedníctvo hľadať riešenia, ktoré majú za cieľ podporovať zdravý životný štýl, prevenciu rakoviny, efektívnejšiu liečbu a zlepšovanie kvality života ľudí s ochorením.

V Ľubľane zorganizovalo Predsedníctvo 7. februára 2008 medzinárodnú konferenciu pod názvom Záťaž spôsobená rakovinou – ako ju môžeme znížiť? Ako uviedol eurokomisár pre zdravie Markos Kyprianu, primárna prevencia v prípade rakoviny nestačí. Potrebujeme tiež efektívne programy skríningu, ktoré uľahčia včasnú diagnostiku a efektívnu liečbu, aby sme znížili zaťaženie populácie rakovinou prsníka, krčka maternice a konečníka. Komisa podporila vypracovanie “Usmernenia pre záruky kvality skríningu a diagnostiky rakoviny prsníka” skupinou expertov, čo je podľa Kyprianu príklad pridanej hodnoty EÚ – fakt, že vieme identifikovať osvedčené postupy v skríningu rakoviny. Zároveň oznámil ukončenie prác na druhej edícii európskych usmernení pre skríning a diagnostiku rakoviny krčka maternice.

  • Redukcia konzumácie alkoholu a následky spôsobené jeho nadmerných užívaním

Nadmerné užívanie alkoholu je treťou najčastejšou príčinou ochorení a predčasných úmrtí v Európskej únii, najmä medzi mladšou populáciou. Alkohol je tiež častým spúšťačom domáceho násilia a násilia na deťoch. V dňoch 2. až 4. apríla sa v španielskej Barcelone bude pod patronátom Predsedníctva konať konferencia venovaná tejto problematike.

  • Využívanie IT systémov v zdravotnej strarostlivosti

Slovinsko má ambíciu posunúť ďalej IT technológie v zdravotníctve, ktoré zaručia rýchlejšiu a efektívnejšiu výmenu informácií medzi zdravotníckymi zariadeniami a inštitúciami. Slovinské ministerstvo zdravotníctva zorganizuje  konferenciu venovanú e-health v dňoch 5.-7. mája 2008.

  • Farmaceutické fórum

Cieľom framaceutického fóra je zabezpečiť fyzický a nákadovo efektívny prístup k optimálnym liekom pre všetkých ľudí v EÚ ako aj dostatočnú informovanosť o užívaní týchto liekov.

  • Cezhraničná zdravotná starostlivosť

Veľkou otvorenou otázkou zostáva prístup k cezhraničnej zdravotnej starostlivosti. Pôvodný návrh Komisie bol zmietnutý zo stola, s požiadavkou na prepracovanie, Komisia však s jeho predložením v najbližšom období nepočíta. Podľa niektorých informácií to bude úloha až pre novú Komisiu (EurActiv, 28/01/08)

Pozície

Komisár zodpovedný za oblasť zdravia Markos Kyprianu označil konferenciu “Záťaž spôsobená rakovinou – ako ju môžeme znížiť?” “mýľnikom na ceste k ďalšiemu dôležitému štádiu v histórii európskeho boja proti rakovine” a poďakoval Slovinskému predsedníctvo za to, že opätovne prišli s touto témou  na celoeurópskej úrovni.