So skríningom rakoviny zaostávame za cieľmi

Štáty Európskej únie vykonali menej než polovicu cielených skríngových prehliadok na rakovinu, ako odporúčala Európska komisia.

V roku 2003 odporučili ministri zdravotníctva EÚ vykonať 125 miliónov vyšetrení  každý rok cieleným pozývaním rizikových vekových skupín obyvateľstva na preventívne prehliadky.

Komisia zverejnila správu o implementácii tohto odporúčania vôbec po prvýkrát. Z nej vyplynulo, že niektoré štáty nemajú žiadne ucelené plošné programy skríningu. Okrem Slovenska, päť ďalších krajín – Rakúsko, Bulharsko, Grécko, Lotyšsko a Litva – nezaviedli skríningový program s cieleným pozývaním pacientov na žiadny druh sledovaných onkologických ochorení. 

Pokiaľ ide o rakovinu prsníka, pozývanie na mamografiu nerobí až 13 členských štátov. Najhoršia situácia pri skríningových programoch je pri vyšetreniach na rakovinu konečníka a hrubého čreva. 14 členských štátov nemá rozvinutý takýto program.

Eurokomisárka pre zdravie Androulla Vassiliou nalieha na členské štáty, aby investovali do skríningových programov, pretože tieto predstavujú aj nákladovo najefektívnejší spôsob na minimalizovanie zátaže rakoviny v Európe.

Európska komisia plánuje neskôr tento rok vytvoriť Európske partnerstvo v boji proti rakovine. Iniciatíva by mala posilniť zdieľanie informácií o primárnej prevencii, šírenie osvedčených postupov v zdravornej starostlivosti o onkologických pacientov a definovanie priorít vo výskume rakoviny.


Anketa: Čo by malo byť zdravotníckou prioritou EÚ?