Štatistika kvality života vo svete po novom

Krátka správa

Komisia spolu s OECD, OSN, Svetovou bankou a Organizáciou islamskej konferencie (OIC) sa dohodla na vypracovaní nového prístupu pre meranie spoločenského pokroku. Pri ňom sa majú využiť kvalitatívne cenné a pravdivé štatistiky, ktorými sa vyhodnotí postupný pokrok vo viacerých oblastiach, ktoré vplývajú na úroveň kvality života obyvateľstva.

Na tom sa dohodli účastníci Svetového fóra OECD pre štatistiku, vedu a politiku 30. júna 2007 v tzv. Istanbulskej deklarácii. Počas konferencie sa zjednotili delegáti na tom, že národné štatistické úrady, akademická obec a verejné a súkromné inštitúcie spoločne s občanmi budú pracovať na novom prístupe posudzovania kvality života, ktorý predčí konvenčné ekonomické ukazovatele, akým  je napríklad meranie hrubého domáceho produktu (HDP).

Celosvetový projekt “Measuring the Progress of Societies” (slov. meranie pokroku spoločnosti) má umožniť obyvateľom lepšie pochopiť ich sociálne a ekonmické prostredie. Deklarácia zdôrazňuje, že dostupnosť štatistických indikátorov o ekonomických, spoločenských a ekologických dopadoch medzi obyvateľstvom, môže podporiť dobrú správu spoločnosti a demokratické procesy. Ta by mohlo posilniť medzi obyvateľmi ich vplyv na verejnú politiku prostredníctvom celospoločenskej diskusie a vývoja verejnej mienky.

Kľúčovými indikátormi pre meranie pokroku sú napríklad: zdravie, vzdelanie, životné prostredie, zamestnanosť, produktivita a kúpyschopnosť. Angel Gurría, generálny tajomník OECD, povedal: “Nakoniec o čo sa pokúšame nie je merať len pokrok a vysokú kvalitu života, ale ich aj dosiahnuť”.