Ste to, čo jedla vaša matka

“Ste to, čo jete” je známa pravda. Najnovšia štúdia Royal Veterinary College v Londýne, publikovaná v magazíne The Journal of Physiology hovorí, že ste to, čo jedla vaša matka, keď vás čakala a dojčila. Inými slovami, zistilo sa, že to, čo matka konzumuje nemá len okamžitý vplyv na zdravie dieťaťa ale aj na to, čo si so sebou nesie do dospelosti. 

Výskum sa robil v laborátornych podmienkach na potkanoch. Jednu skupinu samičiek, ktoré čakali mladé kŕmili stravou bohatou na tuky, cukry a soli – šiškami, mufinmi, keksami, čipsami a sladkosťami. Druhú kontrolnú skupinu zase pravidelnou zdravou stravou. Mláďatá z prvej skupiny mali nadváhu a vykazovali preferenciu pre nezdravé jedlo, mali vyššiu hladinu cholesterolu  a triglyceridov, ktoré sú u ľudí zodpovedné za aterosklerózu, srdcové ochorenia a mozgové porážky. Zaznamenali aj zvýšenú hladinu glukózy a inzulínu, ktoré u ľudí môžu viesť až k rozvinutiu cukrovky. Najzávažnejšie zistenie ale bolo, že aj keď mláďatám upravili stravu a odstránili z nej nezdravé potraviny, ich metabolizmus zostal zmenený. Je to práve táto zmena v metabolizme, ktorá pravdepodobne aj u ľudí neskôr spôsobuje, že deti majú nadváhu a iné zdravotné problémy.

Výsledky výskumu korešpondujú s pozorovaniami, ktoré naznačovali, že deti majú mnohokrát podobnú váhu ako ich rodičia. Iná americká štúdia zase dokázala priamy vzťah medzi obezitou u detí a váhou, ktorú ženy priberú počas tehotenstva.