Stop AIDS, dodržme sľub

Siroty rodičov s ochorením AIDS - Lesotho

Pozadie

Parlament pripomenul, že stratégie účinného boja proti HIV / AIDS musia obsahovať komplexný prístup. Komisiu vyzýva, aby zvýšila príspevok do globálneho fondu boja proti HIV / AIDS, malárii a tuberkulóze na 1 miliardu eur „tak, ako to EP jasne požaduje vo svojom uznesení z decembra 2004“.

Otázky

  • Štatistiky

Celosvetovo trpí HIV / AIDS približne 39,5 milióna ľudí, z ktorých viac než 95 % žije v rozvojových krajinách. V tejto súvislosti vyjadruje EP hlboké poľutovanie nad šírením epidémií medzi najchudobnejšími, nad nedostatkom prevencie, nedostupnosťou kľúčových liekov a nedostatočným financovaním výskumu. Žiada medzinárodných poskytovateľov pomoci, aby dostali programy prevencie HIV k ľuďom, ktorí sú najviac vystavení riziku nákazy. Okrem prevencie sa spomínajú aj programy pomoci, ktoré majú podľa poslancov zabezpečiť, že hneď ako pacient začne s liečbou, poskytnú sa finančné prostriedky aj na nepretržitú liečbu, aby sa predišlo zvýšenej rezistencii voči liekom.

  • Sociálno-rodinný dopad HIV

Parlament upozorňuje, že na celom svete je v dôsledku HIV/AIDS až 15 miliónov sirôt, z ktorých až 12,3 milióna žije v subsaharskej Afrike. Zdôrazňuje, že je potrebné, aby EÚ financovala osobitné programy, ktorých cieľom je zaručiť vzdelanie a podporu týmto sirotám a deťom, ktoré samé trpia touto chorobou.

  • EÚ bude podporovať výskum HIV/AIDS v 7. rámcovom programe

Výskum HIV/AIDS bol začlenený do 7. rámcového programu pre vedu a výskum a požaduje podporu pre výskum vakcín a mikrobiocídov, diagnostických postupov a monitorovacích prístrojov prispôsobených potrebám štátov, vzorcov prenosu epidémie a sociálnych trendov. Poslanci pritom podčiarkujú rovnosť šancí „na akejkoľvek forme príslušného klinického výskumu a skúšobnej vakcinácie“ Ženy v súčasnosti predstavujú 50 % ľudí postihnutých HIV na celom svete a takmer 60 % ľudí postihnutých HIV v Afrike. Parlament žiada investície do vývoja metód prevencie pre ženy, „ako sú napr. mikrobiocídy, kondómy pre ženy a následná profylaxia pre obete znásilnenia“ a považujú za nutné, aby EÚ financovala programy na ochranu žien pred akoukoľvek formou násilia, ktoré prispieva k šíreniu AIDS. Únia má navyše zaručiť, aby obete mali prístup k zdravotnej starostlivosti, ako aj možnosť opätovne sa začleniť do spoločnosti.

  • Boj proti homofóbii

Uznesenie ďalej poukazuje na to, že výskyt infekcie HIV/AIDS sa vo východnej Európe a strednej Ázii od roku 2004 zvýšil o viac ako 50 % a žiada Komisiu a členské štáty EÚ, aby podporili programy boja proti homofóbii a odstránili prekážky, ktoré bránia účinnému boju proti chorobe, „najmä v Kambodži, Číne, Indii, Nepále, Pakistane, Thajsku, Vietname a Latinskej Amerike, kde sa množia dôkazy o prepuknutí HIV medzi mužmi, ktorí majú pohlavný styk s mužmi“.

  • Zmena v liekovej politike je nevyhnutná

 V otázke prístupu k liekom majú členské krajiny EÚ podľa Parlamentu spolu s rozvojovými štátmi podniknúť kroky v rámci WTO potrebné na zmenu dohody TRIPS s cieľom zrušiť „komplexné a časovo náročné postupy, ktoré sú potrebné na povolenie liekov podliehajúcich licencii“.

Medzinárodný menový fond má zas „zrušiť monetárne podmienky a fiškálne stropy, ktoré nútia štáty obmedzovať výdavky na verejné zdravie a vzdelávanie“.

Tvrdá konkurencia v oblasti generických liekov podľa EP prispela k zníženiu cien liekov prvej generácie proti AIDS (od roku 2000 klesli o 99 %), ceny za lieky druhej generácie – ktoré pacienti potrebujú vzhľadom na prirodzené vytvorenie rezistencie – však ostávajú vysoké, väčšinou z dôvodu zvýšených patentových bariér v hlavných krajinách produkujúcich generiká. Parlament preto požaduje podporu silnejšieho rastu regionálnych a národných podnikov vyrábajúcich generiká v daných oblastiach s cieľom uľahčiť prístup k cenovo dostupným liekom. Okrem toho EP vyzval farmaceutické spoločnosti, aby prestali lobovať u vlád bohatých štátov v prospech prísnejších práv duševného vlastníctva vo farmaceutickej oblasti a aby prestali vyvíjať nátlak na chudobné štáty s cieľom donútiť ich prijať také práva duševného vlastníctva, ktoré ohrozujú verejné zdravie.

  • Boj s HIV ako súčasť globálneho fondu EÚ

V prijatom uznesení EP vyzýva Komisiu, aby zvýšila svoj príspevok do globálneho fondu boja proti HIV/AIDS, malárii a tuberkulóze na 1 miliardu eur „tak, ako to EP jasne požaduje vo svojom uznesení z decembra 2004“ a žiada všetky členské štáty a štáty skupiny G8, aby zvýšili svoje príspevky na 7 miliárd v roku 2007 a 8 miliárd v roku 2008, aby mala UNAIDS dostatočné zdroje na potláčanie epidémií.

Poslanci tiež uvádzajú, že Bushova vláda „naďalej blokuje“ finančnú podporu pre tie rozvojové mimovládne organizácie poskytujúce poradenstvo v oblasti reprodukčného zdravia, ktoré nepochádzajú z USA a tento „nedostatok slušnosti“ (decency gap) voči najchudobnejším krajinám podľa nich z väčšej časti vykompenzovala EÚ.

  •  HIV na Slovensku a v okolitých štátoch

Počet prípadov AIDS v Európe sa odhaduje na 740 000. Celosvetovo podľahli tomuto ochoreniu takmer 3 milióny ľudí.

Od polovice 80. rokov minulého storočia, odkedy sa výskyt HIV na Slovensku podrobne monitoruje, sa nakazilo sa 183 ľudí.  Veľkým rizikom je vraj aj migrácia ľudí a cestovanie. Vo všetkých okolitých krajinách je totiž ľudí infikovaných HIV viac než na Slovensku. V Česku je ich asi 900, v Maďarsku približne 2000 a Poľsku asi 5000. Najhoršia situácia je na Ukrajine s päťdesiatimi miliónmi obyvateľov, kde je podľa odhadov viac než 100.000 nakazených.

Pozície:

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) vydala v utorok 28. novembra novú prognózu príčin úmrtia v roku 2030. Podľa prognózy výrazne vzrastie počet úmrtí na AIDS a to približne 6,5 milióna ľudí bude zomierať v roku 2030 na následky ochorenia na AIDS, uviedli Colin Mathers a Dejan Loncar z WHO. Viac osôb (9,8 milióna) zomrie podľa prognózy v roku 2030 na infarkt alebo na iné takzvané ischemické ochorenia srdca. Mozgovej porážke podľahne 7,8 milióna ľudí.

Počas prvých deviatich mesiacov roku 2006 zistili lekári 25 nových prípadov nákazy HIV na Slovensku
dr. Ján Mikas, Úrad verejného zdravotníctva

Na tlačovej konferencii 27. novembra dr. Ján Mikas z Úradu verejného zdravotníctva informoval, že noví nakazení budú pravdepodobne pribúdať aj v ďalších rokoch. „Určite sú však aj ďalší infikovaní, ktorí o svojej nákaze zatiaľ nevedia, alebo sa nedali testovať,“ upozorňuje Mikas. Nejde síce o stovky ľudí, ale práve tí môžu šíriť nákazu ďalej, dodal. V posledných piatich rokoch počet nákaz neustále narastal. Len počas prvých deviatich mesiacov tohto roka zistili lekári 25 nových prípadov nákazy HIV na Slovensku, dodal odborník. Najviac infikovaných je na Slovensku medzi homosexuálnymi mužmi, ktorí tvoria asi 80 percent nakazených, povedal Mikas. Len dvaja ľudia sa zatiaľ nakazili pri užívaní drog, keď použili jednu injekčnú striekačku. Výrazne horšia situácia v šírení sa vírusu striekačkami je napríklad na Ukrajine či Estónsku, dodal. „Z približne 100 cudzincov, u ktorých sme zistili nákazu na Slovensku, bolo najviac z africkej Etiópie a na druhom mieste bola Ukrajina s jedenástimi infikovanými,“ povedal Mikas. Hrozí preto, že sa nákaza môže rozšíriť na Slovensko práve z Ukrajiny.

Na Slovensku podľa Danice Stanekovej z bratislavského Národného referenčného centra pre HIV pretrváva problém, že ľudia si nechajú urobiť testy na HIV až vtedy, keď pociťujú nejaké riziko. Slováci by podľa nej mali byť zodpovednejší a testy by mali podstúpiť napríklad pretým, ako nadviažu nový partnerský vzťah.