Súkromné poisťovne: posilnenie štátnych je nezodpovedné

Krátka správa

Združenie zdravotných poisťovní (ZZP SR), ktorého členom sú súkromné zdravotné poisťovne, dnes začalo kampaň proti návrhu, aby všetci poistenci, za ktorých platí štát, museli byť poistení v štátnych poisťovniach. Tie sú dnes dve – Všeobecná zdravotná poisťovňa a Spoločná zdravotná poisťovňa. Obe dokopy dnes poisťujú vyše dve tretiny všetkých obyvateľov Slovenska. Napriek tomu ZZP upozorňuje, že štát nesmie zlikvidovať právo poistencov slobodne si vybrať poisťovňu.

Podľa prezidenta ZZP SR Igora Dorčáka „ak nemá občan právo voľby zdravotnej poisťovne, nemá možnosť prakticky vyjadriť svoju spokojnosť, či nespokojnosť s kvalitou zdravotnej starostlivosti“. Ten tiež upozorňuje, že návrhu nepredchádzala žiadna odborná diskusia a dokonca ani nie je celkom jasné, odkiaľ vlastne vzišiel, lebo takúto myšlienku nenašli ani v jednom z volebných programov súčasných vládnych strán. „Je neakceptovateľné, aby sa takýto návrh, alebo jeho parciálne časti, predkladali v NR SR vo forme pozmeňovacích návrhov poslancov, čo minister zdravotníctva nevylúčil,“ vyhlásil I. Dorčák

Výkonný riaditeľ ZZP SR Eduard Kováč informoval, že združenie si nechalo firmou GfK vykonať bleskový telefonický prieskum, ako sa na tento problém pozerajú občania. Podľa neho si až 70 percent ľudí želá, aby v plnom rozsahu ostala slobodná voľba zdravotnej poisťovne, čiastočne sa k tejto alternatíve priklonilo ďalších vyše 12 percent respondentov. Naopak za rozhodovanie štátu o „svojich“ poistencoch je viac-menej, alebo úplne vyše 13 percent ľudí.

Druhou pre ZZP SR neprijateľnou myšlienkou je, aby štát garantoval platobnú schopnosť štátnych, ale nie súkromných poisťovní. „Je to v rozpore s princípom rovnoprávnosti štátnych, verejných a súkromných subjektov v zdravotníctve,“ myslí si I. Dorčák. Podľa neho by to viedlo k zhoršeniu kvality zdravotnej starostlivosti a k zvýšeniu výdavkov už aj tak zadlženého rezortu. Nepáči sa to ani 55 percentám respondentov, ktorých sa na to pýtala agentúra GfK. Naopak takmer 39 percent respondentov si myslí, že ak sa štátne zdravotné poisťovne dostanú do problémov, štát by ich záväzky uhrádzať mal.

Združenie zdravotných poisťovní tvrdí, že rovnaký postoj zaujali aj zástupcovia poskytovateľov zdravotnej starostlivosti (asociácia nemocníc, súkromných lekárov, špecialistov, pacientov, lekárska komora). ZZP SR chce v najbližších dňoch intenzívne pokračovať v aktivitách, ktorými zabráni prijatiu takýchto návrhov.