Susedia EÚ musia posilniť svoje systémy zdravotníctva

 

Krátka správa

Nedávna publikácia Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) s názvom 10 otázok o zdravotníctve nových susedov EÚ prináša prehľad rozličného stavu zdravotníctva v 12 susedných krajinách EÚ (N12) a zdôrazňuje súvislosť medzi systémami zdravotníctva (centralizovanými/poistenie) a zdravotným stavom populácie. Publikácia odhalila alarmujúce rozdiely medzi jednotlivými N12 a ešte väčšie v porovnaní s EÚ-15 a EÚ-25. „Napriek rozdielom v dôsledku rozdielneho politického a socio-ekonomického kontextu tieto krajiny čelia rovnakým problémom, ako transformácia a predvstupové podmienky,“ uviedol Joseph Figueras z organizácie European Observatory on Health Systems and Policies.

Povedal tiež, že väčšina susedných krajín EÚ už prijala systém sociálneho zdravotného zabezpečenia, no má problémy so zvyšovaním daní, nezamestnanosťou a čiernym trhom. Brzdia ich aj veľké obmedzenia pri implementácii ako nedostatok skúseností s riadením zložitých informačných systémov, reštrukturalizácia nemocníc či zmena kultúry verejných služieb z „kontroluj a prikazuj” na pluralizmus poskytovania, privatizácie a trhovej konkurencie.

„Politické reformy v N12 zohrali rozhodujúcu úlohu pre zdravie ľudí. Prístup k zdravotníckym a sociálnym službám je obmedzený, vzniká stále väčší počet zraniteľných skupín, a životný štýl nie je veľmi zdravý,” vymenovala problémy zástupkyňa regionálneho riaditeľa WHO-Europe Nata Menabde. „Rozdiely v priemernej dĺžke života sú strašné, najmä medzi mužmi,“ pokračovala, odvolávajúc sa na rozdiely medzi 79 rokmi v krajinách EÚ-15 a 65 rokmi v 12 susedných krajinách EÚ. Uviedla tiež, že výskyt nákazlivých chorôb je v N12 dvakrát vyšší než v EÚ-25.

Aktuálni kandidáti na členstvo v EÚ – Bulharsko, Rumunsko a Turecko stále čelia problémom s nákazlivými chorobami a WHO znepokojuje aj zlá starostlivosť o matky a deti v týchto krajinách.