Švédi chcú bojovať proti alkoholu

Zdroj: Bill Stilwell, www.creativecommons.org

Švédske predsedníctvo malo ambiciózne plány na zníženie negatívnych zdravotných a sociálnych vplyvov nadmerného užívania alkoholu. Výrobcov alkoholu znepokojovala snaha Štokholmu na prísnejší postup proti negatívam alkoholu, zdroje z prostredia EÚ však naznačujú, že dokument pripravený pre dnešné zasadnutie Rady ministrov nie je tak tvrdý, ako sa očakávalo.

Švédi od vlád chcú, aby aktívnejšie implementovali alkoholovú stratégiu EÚ a do svojich opatrení zahrnuli nové dôkazy o úlohe cenotvorby ako efektívneho nástroja znižovania alkoholizmu a nadmerného pitia.

Začiatkom mesiaca zverejnili výrobcovia nepríjemnú správu o alkoholovej politike vo Švédsku. Sprísnenie reštrikcií podľa nich vedie len k pokútnej výrobe domáceho alkoholu, nie k obmedzeniu spotreby. Štokholm však tvrdenia zásadne odmietol.

Pre Švédske predsedníctvo je boj so zneužívaním alkoholu jednou z politických priorít. Od členských krajín chcú, aby podporili dôkazmi podložené opatrenia na zníženie spotreby alkoholu počas tehotenstva. Žiadajú tiež podrobnejší výskum prepojenia medzi alkoholom a šírením infekčných chorôb, vrátane HIV.

Zodpovedná reklama

Švédsko chce, aby ministri zdravotníctva zatlačili na Komisiu, aby prijala ďalšie kroky na ochranu mladých ľudí pred reklamou na alkohol. Žiada proaktívny prístup, presadenie regulačných a samoregulačných kódexov zodpovedného marketingu.

Vo viacerých krajinách je to horúcou otázkou – výrobcovia alkoholu sponzorujú športové podujatia, mnohé z nich lákajú mladých divákov. Dôsledky obmedzenia takéhoto druhu sponzoringu a marketingu budú odhalené v najbližších týždňoch, Švédsko chce mať dohodnuté závery už na najbližšom stretnutí ministrov zdravotníctva, 1. decembra.

"Najviac pijúci región sveta"

„EÚ je najviac pijúcim regiónom sveta, hoci 11 litrov čistého alkoholu na jedného obyvateľa ročne je ešte stále značný pokles oproti nedávnemu vrcholu 15 litrov v polovici 70. rokov minulého storočia“, konštatuje správa Alkohol v Európe, vydaná inštitútom Institute of Alcohol Studies v roku 2006.

Takmer polovicu vypitého alkoholu tvorí pivo, štvrtinu víno a štvrtinu liehoviny. Podľa údajov WHO z roku 2003 patrí Slovensko s 9,5 litrami čistého alkoholu na hlavu na rok medzi členské krajiny s vyššou spotrebou (priemer EÚ-27 – 9,1 litra). Priemerný Švéd podľa nich oficiálne vypije 5,6 litra čistého alkoholu za rok.