Trh s antimikrobiotikami čakajú zmeny

Po relatívnej stabilite trhu medzi rokmi 2002 až 2006 zaznamenali dve najväčšie triedy liečiv na nákazlivé ochorenia – antibiotiká a antifungiká pokles v rokoch 2005 a 2006. Dôvodom bolo, že patenty kľúčových liekov začali postupne strácať platnosť, uvádza nezávislá analýza trhu od Datamonitor.

Najväčšie farmaceutrické spoločnosti sa teraz musia rozhodnúť, akú formu prítomnosti si udržia v tomto sektore trhu, prípadne či sa z neho úplne stiahnu. Antibiotiká, ktoré predstavujú 52 % predaja na trhu, ktorý má celkový objem 26 miliárd eur, zanamenali 8 % pád medzi rokmi 2005 a 2006.

Správa Datamonitor-u, publikovaná 13. februára 2008, poskytuje analýzu stratégií riadenia portfólilí niektorých kľúčových spoločností pokiaľ ide o trh s liekmi proti nákazlivým ochoreniam t.j. antibakteriká, antifungiká, antivirotiká a antiretrovirotiká proti HIV (antimikrobiotiká). Práve antiretrovirálne lieky budú tie, ktoré čaká expirácia patentov najskôr.

„Prinajlepšom budú farmaceutické spoločnosti, prítomné v týchto segmentoch trhu, zvažovať spôsoby znovuoživenia predaja. Dá sa očakávať, že niekoľko z nich sa rozhodne použiť svoje zdroje inde“, hovorí Jonathan Angell, analytik Datamonitor-u.

V januári 2008 vykonala Európska komisia neohlásenú inšpekciu niekoľkých farmaceutických firiem a začala s prešetrením stavu konkurenčného prostredia v európskom farmaceutickom priemysle. Podľa exekutívy EÚ bolo šetrenie spustené preto, lebo sa na trh dostáva menej liečiv a príchod generických liekov býva niekedy oddialený. Vyšetrovanie bude mať preto za úlohu zistiť, či antikonkurenčné praktiky nebrzdia inováciu.