Únia opäť kontroluje farmaceutické spoločnosti

Zástupcovia Komisie, spolu s kolegami zo štátnych úradov pre kontrolu konkurencie na trhu, uskutočnili 30. novembra 2010 neohlásené inšpekcie v niektorých farmaceutických firmách vo viacerých štátoch Únie.

Minulé výsledky kontrol na mieste i monitoring patentových dohôd z roku 2009 poukázali na možné riziko proti-konkurenčných postupov vo farmaceutickom sektore. Patentové dohody totiž často obsahujú poplatky farmaceutických spoločností výrobcom generických liekov, ktorými ich presviedčajú o oddialení predaja lacnejších generických verzií.

„Dohody o patentoch sú obzvlášť znepokojivé, pretože môžu oddialiť vstup generických liekov na trh. Výsledky nášho prvého monitorovania ukázali, že odkedy Komisia urobila kontrolu sektora, počet potenciálne problematických dohôd sa výrazne znížil,“ uviedol Joaquín Almunia, podpredseda Komisia zodpovedný za hospodársku súťaž.

Súčasný monitoring má potvrdiť pokračovanie tohto pozitívneho trendu.

Podľa Komisie minulý prieskum dokázal, že počet problematických dohôd vo farmácii v období medzi júlom 2008 a decembrom 2009 klesol na 10 percent, v porovnaní s 22 percentami v období január 2000 – jún 2008. Celková odhalená výška poplatkov, ktorá predtým dosahovala viac ako 200 miliónov eur, klesla podľa minuloročnej správy na menej ako 1 milión eur.

Komisia si vyžiadala kópie dohôd z roku 2010 od niektorých vybraných firiem. Aj keď presný zoznam spoločnost nie je známy, minulý rok Komisia kontaktovala britských výrobcov AstraZeneca PLC, GlaxoSmithKline, francúzske firmy Sanofi-Aventis a Novartis či švajčiarskeho výrobcu Roche.