V EÚ chýbajú orgány

 

Krátka správa

Na darovanie orgánov na transplantáciu čaká v súčasnosti približne 40 000 európskych pacientov, a denne ich takmer 10 zomrie v dôsledku nedostatku orgánov. „Prístup k tejto liečbe, ktorá zachraňuje životy, a jej kvalita je rozdielna v závislosti od konkrétneho členského štátu EÚ. Nedostatok a nerovnomerná distribúcia orgánov vedie k hrozivej a protizákonnej praxi obchodovania s ľudskými orgánmi. Uviedol to komisár pre zdravie Markos Kyprianou.

Komisia 27. júna 2006 spustila verejné konzultácie o darovaní orgánov a transplantáciách, s cieľom zhromaždiť nápady, aké iniciatívy by mali byť prijaté na úrovni EÚ, aby sa odstránil celkový nedostatok orgánov a rozdielne bezpečnostné a kvalitatívne procedúry v členských štátoch, čo sa týka liečby.

V súčasnosti prebieha v rámci EÚ-25 len malý počet výmen orgánov. Hlavné európske organizácie pre výmenu orgánov (EOEOs) odporúčajú vyvinúť systém ponúkania prebytočných orgánov a výmeny pacientov medzi krajinami, čo vyvoláva otázky , týkajúce sa otázok ako preplácanie nákladov, kritériá pre zaradenie do spoločného zoznamu čakateľov na transplantáciu, a zabránenie registrácii na viacerých transplantačných zoznamoch.

V roku 2004 bola schválená smernica EÚ o stanovení štandardov kvality a bezpečnosti pre ľudské tkanivá a bunky a v roku 2002 pre krv a krvné deriváty.