Vtáčia chrípka aj u cicavcov

 

Krátka správa

Švédske úrady 28. februára 2006 informovali Komisiu, že vysoko nákazlivý vírus vtáčej chrípky H5 zabil dve divé kačice v regióne Oskarshamn na južnom pobreží Švédska. Vzorky boli odoslané do referenčného laboratória Spoločenstva v britskom Weybridge na preskúmanie, či kačice zabil vírus H5N1. Švédsko už zaviedlo predbežné opatrenia, ustanovené EÚ-25.

Nebezpečný kmeň vírusu vtáčej chrípky H5N1 bol potvrdený u mŕtvej mačky na severonemeckom ostrove Rujana, kde už bol zaznamenaný značný počet voľne žijúcich vtákov, nakazených H5N1. Ide o prvý prípad potvrdenia vírusu H5N1 v Európe u iného živočích než vtáka, čo naznačuje schopnosť vírusu prenášať sa z vtákov na cicavce.

Čo sa týka aktuálnej situácie vo Francúzsku, približne 20 krajín po vypuknutí nákazy na uzavretej morčacej farme v krajine zakázalo dovoz hydiny z Francúzska. Úplné alebo čiastočné embargo sa vzťahuje aj na hydinové výrobky vrátane foie gras, typickej francúzskej paštéty z kačacej pečene. Francúzsko je najväčším exportérom hydiny v EÚ, do nečlenských krajín EÚ vyváža asi 30% svojej hydinovej produkcie.