Výrobcovia alkoholu majú varovať tehotné ženy

„Je nespochybniteľné, že ženy, ktoré počas tehotenstva pijú ubližujú svojim nenarodeným deťom“, povedal na konferencii v Európskom parlamente poľský štátny tajomník ministerstva zdravotníctva Adam Fronczak. Deti matiek, ktoré sa počas tehotenstva nevzdajú pitia majú často telesné anomálie na tvári alebo poruchy nervového systému.

„Zdravotné podmienky, objem skonzumovaného alkoholu a trvanie jeho konzumácie ovplyvňujú závažnosť následkov, no aj malé objemy môžu zapríčiniť problémy“, uviedol Fronzak.

Medzi ďalšie symptómy tzv. Fetálneho alkoholového syndrómu (FAS) patria spomalený rast, neurologické poškodenie, ktoré vedie k problémom s pamäťou a k neschopnosti sa koncentrovať.

„Mozgy detí s FAS sú menšie a menej vyvinuté, následkom môže byť hyperaktivita, autizmus, slabé sociálne zručnosti, nízke IQ a problémy s učením. FAS sa ale neprejavuje rovnako u každého dieťaťa“, vysvetľuje Martha Krijgsheld, predsedníčka holandskej nadácie, ktorá pracuje s deťmi trpiacimi FAS.

Diskusia sa točí okolo označovania

Promotéri zdravého pitia sú presvedčení, že popôrodné komplikácie spôsobené alkoholom sa dajú v Európe eliminovať za použitia vhodných komunikačných nástrojov.

„Všetkému sa dá na 100 % predchádzať, ak vieme sprostredkovať správny odkaz, že neexistuje žiaden bezpečný, či akceptovateľný limit“, hovorí Tatiana Collonozzi prezidentka Európskej aliancie pre politiky týkajúce sa alkoholu.

V súčasnosti majú vládu v EÚ rôzne spôsoby boja s negatívnymi následkami konzumácie alkoholu. Vo Francúzsku musia byť všetky fľaše označené varovaním o nebezpečných dôsledkoch pitia počas tehotenstva. Mnohé krajiny v tomto smere nemajú žiadne požiadavky.

„Pokiaľ ide o nenarodené deti, máme pred sebou ešte úlohy“, priznal John Dalli, komisár EÚ zodpovedný za zdravie a ochranu spotrebiteľa. Priznal, že ho prekvapilo zistenie, že neexistuje žiadna celoeurópska osveta o FAS.

„Máme stratégiu EÚ ako aj fórum zamerané na zníženie škodlivých následkov pitia alkoholu, no dá sa urobiť viac, najmä, aby sme ochránili deti pred pitím v domácnosti“, povedal komisár.

Podpora

Podľa Dalliho je úlohou Komisie koordinovať kroky na úrovni EÚ, uľahčovať výmenu osvedčených postupov medzi tými, ktorí pracujú v teréne a vyzvať členské štáty , aby varovania zaviedli.

„Medzi občanmi EU existuje podpora pre varovania o rizikách spojených s konzumáciou alkoholu v tehotenstve. Ešte sme neurobili všetko čo sa dá“, povedal Dalli. Bol ale opatrný pri otázke, či by takúto schému podporil, pričom zdôraznil, že by si to vyžadovalo podporu všetkých 27 krajín a súhlas Európskeho parlamentu.

„Označovanie je rozhodnutie, ktoré musí byť prijaté v rámci európskych štruktúr obvyklým spôsobom. Komisia povzbudzuje všetky členské štáty, aby sa inšpirovali osvedčeným postupom, aký majú vo Francúzsku“, povedal Dalli.

Právni experti tvrdia, že členským štátom momentálne nič nebráni, aby prinútili producentov umiestniť na ich výrobky varovania.

„Smernica o spotrebiteľských produktoch ukladá výrobcom povinnosť uvádzať upozornenia vždy ak riziko pre spotrebiteľa nie je bezprostredne zrejmé, čo je jasne prípad aj pitia alkoholu v tehotenstve“, tvrdí francúzsky právnik Benoit Titran.

„Všetky alkoholické nápoje by mali byť označené varovaniami v štandardnom dizajne a umiestnení. Mali by byť neutrálne, faktické a zrozumiteľné, pričom by mali podliehať schváleniu ministrov zdravotníctva EÚ,“ tvrdí generálna tajomníčka Eurocare Mariann Skar.

Výzva

Hoci je politika kontroly alkoholu národnou doménou, mnohí sú presvedčení, že nadišiel čas na celoeurópsku koordináciu.

„Alkohol je globálny a celoeurópsky priemysel a preto by sme sa mu mali venovať na európskej úrovni“, tvrdí Diane Black, predsedníčka aliancie EUFASD, ktorej cieľom je zvýšiť povedomia o nebezpečenstvách, ktoré predstavuje konzumácia alkoholu pre nenarodené deti.

Francúzsky právnik Titran si nemyslí, že by označovanie malo mať pre producentov nejaký negatívny dopad. Označovanie by mali spoločnosti vnímať ako „posilňovanie reputácie značky“.

Podľa nedávneho Eurobarometra 79 % Európanov súhlasí, aby alkoholické nápoje niesli označenia varujúce pred konzumáciou alkoholu v tehotenstve a pred šoférovaním.

Nie všetci sú ale presvedčení, že označovanie samotné postačí na účinný boj proti pitiu v tehotenstve. Problémom je, ak je pitie v tehotenstve považované za sociálne akceptovateľné.

„Tehotné ženy sa riadia pri pití alkoholu očakávaniami svojich priateľov a rodiny“, tvrdí predsedníčka aliancie EUFASD Diane Black.

Pozície

„Ako žena a matka pozorujeme dôsledky sociálnej akceptácie (pitia v tehotenstve). Každá tretia žena vo veku 18-40 rokov konzumuje povestný pohár vína napriek rizikám, ktoré to nesie. Problémy sa vyskytujú pri jednom z 3000 narodených detí. Musíme urobiť viac, pretože deti nemajú šancu sa brániť“, povedala poľská europoslankyňa Elzbieta Lukacijewska, členka EPP.

„Každá, aj veľmi obmedzená konzumácia alkoholu môže mať vplyv na plod. Vypitie menej ako jedného drinku týždenne spôsobuje klinicky významné problémy v oblasti duševného zdravia a pitie jedného až dvoch drinkov týždenne zvyšuje riziko leukémie“, hovorí Martha Krijgsheld, ktorá predsedá nadácii FAS v Holandsku.

„Väčšina detí s FAS musia navštevovať špeciálne školy, niektoré končia vo väzení, sú tu ohromné sociálne náklady. Ďalšie symptómy zahŕňajú nevhodné sociálne spávanie, predčasné ukončenie vzdelávania, problémy so zákonom a neschopnosť žiť samostatne po 21. roku života“, dodáva Krijgsheld.

„Máme veľmi málo zdrojov, ktoré by nám pomohli bojovať s škodlivým pitím alkoholu, ale snažíme sa“, hovorí Lars Møller z európskej kancelárie WHO.

„Nemali by sme používať spojenie „zvyšuje riziko“, mali by sme používať „spôsobuje“. Vieme, že pitie spôsobuje problémy. To isté platí pre tabak“, tvrdí Jean Dubois z Francúzskej aliancie ochrany pred alkoholom.

„Zdravotnícki profesionáli, vlády a média môžu zohrať dôležitú úlohu pri informovaní verejnosti o nebezpečenstvách, no primárna zodpovednosť leží na producentoch.“

Ďalšie kroky: 2012-2020: Akčný plán na znižovanie škodlivej konzumácie alkoholu.