Výrobcovia alkoholu proti alkoholizmu

Výrobcovia alkoholických nápojov sa zaviazali k 78 záväzkom. Chcú tak prispieť k prevencii pred alkoholizmom a k potláčaniu jeho negatívnych prejavov, ako napríklad sociálne násilie a poškodenie zdravia. Záväzky sa zameriavajú predovšetkým na osvetovú kampaň a zodpovednejší predaj alkoholických výrobkov.

Komisárka Androulla Vassiliou, zodpovedná za zdravie, je milo prekvapená: “Zúčastnené strany za menej ako 10 mesiacov navrhli impozantnú paletu záväzkov. Samo o sebe je to znakom ich vôle prevziať na seba zodpovednosť.”

Európania sú najväčšími konzumentmi alkoholu na svete v prepočte na hlavu. Alkoholické nápoje sa podpisujú pod každý desiaty prípad vážneho poškodenia zdravia a predčasnú smrť. Najohrozenejšou skupinou sú mladí ľudia vo veku 15-29 rokov. Predpokladá sa, že za každé štvrté úmrtie mladého muža a každá desiata smrť mladej ženy je istým spôsobom zavinená alkoholom.

Firmy produkujúce alkoholické nápoje prijali záväzky 16. apríla 2008 na Európskom fóre pre alkohol a zdravie, ktoré sa začalo v júni 2007. Šlo o diskusnú platformu výrobcov alkoholu, mládežníckych a mimovládnych organizácií, lekárov a pod.

Komisárka Vassiliou na záver Fóra dodala, že teraz bude potrebné sledovať, či budú závery do roku 2009 reálne naplnené. Na otázku, či Komisia plánuje prijať legislatívu pre boj s alkoholizmom a jeho následkami, odpovedala, že takéto úvahy sú zatiaľ “veľmi predčasné.” Podľa nej bude kľúčovým rok 2009, kedy sa ukáže, aký pokrok priniesli záväzky výrobcov alkoholických nápojov.