Výskum: poľnohospodárstvo odkázané na pesticídy

Pozadie

V júli 2006 Komisia predstavila návrh nového nariadenia, ktorý má sprísniť používanie pesticídov a stanoviť striktnejšie pravidlá pre udeľovanie licencií. Návrh bol odpoveďou na verejnú mienku, ktorá sa začala obávať environmentálnych a zdravotných dopadov z používania chemických prostriedkov na ochranu rastlín. O nariadení sa rozhoduje nezávisle od návrhu rámcovej smernice o „udržateľnom využívaní pesticídov“, o ktorej sa hlasovalo na pôde Rady v decembri 2007.

Zatiaľ čo environmentálne a zdravotné mimovládne organizácie návrh Komisie vítajú, farmári a samotní výrobcovia pesticídov majú obavy z príliš striktných kritérií. Tie by mohli podľa nich vyústiť do toho, že chemické produkty budú menej prístupné, resp. že ich výroba a používanie bude späté s väčším byrokratickým bremenom.

Európsky parlament v októbri 2007 hlasoval za návrh, ktorý rozširuje zoznam pesticídov a chemických látok, ktorých používanie bude v EÚ zakázané (EurActiv 27/10/07).

Otázky

Zníženie dostupnosti prostriedkov na ochranu rastlín „by mohlo viesť k zníženiu celkovej európskej poľnohospodárskej produkcie“. Rovnako by mohlo znížiť schopnosť potravinárskeho priemyslu produkovať „bezpečné, vysoko kvalitné, pre európskych spotrebiteľov prijateľné potraviny.“ V konečnom dôsledku by tak Európa prestala byť sebestačnou v produkcii základných poľnohospodárskych produktov. So všetkými týmito závermi prichádza nedávno vydaná štúdia.

Štúdia predpokladá niekoľko zásadných dopadov v prípade, ak budú navrhnuté opatrenia EÚ prijaté:

  • Drastické zníženie výnosov: Výnosy pšenice, zemiakov, obilnín a hrozna by sa mohli do roku 2020 znížiť o 29%, 33%, 20%, resp. 10%.
  • Zvýšia sa ceny a zníži dostupnosť čerstvého ovocia a zeleniny. Súčasne bude ohrozených 30-40% lokálnej produkcie týchto komodít.
  • Zvýši sa dovoz poľnohospodárskych produktov z krajín, ktorých environmentálne štandardy zaostávajú za európskymi a okrem iného používajú chemické prostriedky, ktoré sú v EÚ zakázané už teraz.

Autorom analýzy nazvanej „Európske poľnohospodárstvo budúcnosti: Úloha produktov na ochranu poľnohospodárskych plodín“ je taliansky výskumný inštitút Nomisma. Objednávateľmi výskumu sú spoločnosti Syngenta a Bayer Crop Science, teda dvaja členovia Európskej asociácie pre ochranu plodín (ECPA). Cieľom štúdie bolo odpovedať na otázku, ako sa navrhované opatrenia EÚ dotknú európskeho poľnohospodárstva v zmysle konkurencieschopnosti, podpory biodiverzity a udržateľného rozvoja vidieka.

Pozície

Syngenta, svetový líder v oblasti poľnohospodárskeho biznisu, komentoval štúdiu nasledovne: „Hodnotenie dopadov vypracované Komisiou, rovnako ako hodnotenia rôznymi zúčastnenými stranami, sa zameriavajú na priamy vplyv návrhu Komisie o používaní pesticídov na životné prostredie, producentov a spotrebiteľov. Akokoľvek, mnohé naznačuje, že nepriamy vplyv by mohol byť omnoho väčší než priamy vplyv.“

Podľa Syngenta, „vytvorenie primeranej rovnováhy medzi nebezpečenstvom a rizikom je výzvou, ktorá stojí pred nami v EÚ pri hodnotení produktov na ochranu rastlín, ktoré sú nevyhnutnými nástrojmi farmárov pre produkovanie udržateľných a vysoko kvalitných potravín.“ Firma varuje: „Ak odoprieme poľnohospodárom tieto nástroje preto, že zlyháme vo vytvorení takejto rovnováhy, riskujeme outsourcing produkcie svojich potravinových dodávok za hranice EÚ.“ Syngenta dodáva, že hoci by sme odhliadli od faktu, že málo rozvinutá legislatíva v tamojších krajinách umožňuje používanie aj nebezpečných chemikálií, stále je tu prítomné riziko cenových výkyvov potravín a ohrozovanie zamestnanosti v európskom poľnohospodárskom a potravinárskom priemysle.

Elliot Cannell, koordinátor environmentálnej NGO „Pesticides Action Network“ pre oblasť Európy, označil štúdiu za „profesionálne šírenie poplašných správ“. Myslí si, že európskym politikom je predkladaná „omylná veda a dezinformácie“.

„Priemyselná lobby sa správa ako skupina korporátnych kovbojov šíriacich divoký zmätok o dôsledkoch legislatívy. V skutočnosti by navrhované nariadenie podporilo európske poľnohospodárstvo a súčasne znižovalo riziká plynúce z nebezpečných pesticídov. Niektoré pesticídy, ak vôbec nejaké, budú zakázané“, tvrdí Cannell. Dodáva: „Správa od Nomisma sa číta ako zlá science fiction novela [..] kde len toxické pesticídy môžu zachrániť ľudstvo. Bizarná fantázia živená [firmami] Bayer a Syngenta je založená na omyle a nemá základ v realite. Táto správa predstavuje nesprávny prístup, kde pesticídový priemysel kladie korporátne záujmy pred verejné zdravie.“

Nasledujúce kroky

  • 14. apríl 2008: Diskusia na pôde Rady ministrov (poľnohospodárstva a rybolovu).
  • 19. máj 2008: Očakáva sa predstavenie politickej dohody na pôde Rady ministrov (poľnohospodárstva a rybolovu).