Bohatí sú čoraz zdravší, chudobní chorľavejší

Po trojročnom zbieraní údajov vydala Svetová zdravotnícka organizácia štúdiu o nerovnostiach v zdraví medzi svetovou populáciou. Nerovnosť v zdraví (health inequalities) je definovaná ako – neférová, nespravodlivá príčina zlého zdravia, ktorej je možné predísť.

Najmarkantnejšie sa rozdiely prejavujú v priemernej dĺžke života. Dievča narodené v Japonsku má reálnu šancu dožiť sa v priemere 83 rokov, kým dievča v africkom štáte Lesotho sa priemerne dožije len 42 rokov. Rozdiely nie sú len medzi krajinami. Narodiť sa v chudobnej časti európskej metropoly ako je Glasgow znamená žiť o 28 rokov menej, než niekto narodený o pár kilometrov ďalej v lepšom susedstve.

Šanca, že žena zomrie pri pôrode dieťaťa alebo počas tehotenstva je vo Švédsku 1 ku 17 400, v Afganistane 1 k 8.

Výskum viedla prominentná skupina akademikov, bývalých hláv štátov, bývalých ministrov zdravotníctva a iných odborníkov. Spolu tvoria Komisiu Svetovej zdravotníckej organizácie pre skúmanie sociálnych determinantov zdravia. Zistila, že takmer všade, kde je socioekonomická situácia zlá, je zlý aj zdravotný stav obyvateľstva.

Medzi faktory, ktoré majú najrozhodujúcejší vplyv na zdravie populácie počas celej dĺžky života patrí vzdelanie, kvalita bývania, manažment prístupu k zdravým potravinám a sociálne zabezpečenie.

„Toxická kombinácia zlých politík, ekonomík a politiky je z veľkej miery zodpodvedná za to, že väčšina ľudí na svete sa neteší dobrému zdraviu, ktoré je biologicky možné“, píšu členovia Komsie. 

Ako zdôrazňujú odborníci, zdravotné systémy sa nevyrovnajú prirodzene. Je potrebné “bezprecedentné líderstvo”, ktoré bude zhŕňať všetkých aktérov, vrátane tých mimo sektoru zdravotncítva. Podľa WHO je sériou dobre mierených krokov možné zredukovať nerovnosti v relatívne krátkom čase, v prípade nečinnosti sa ale nožnice nerovnosti vo svete budú naďalej otvárať.