WHO: Kontrola tabaku vo svete je slabá

Hoci je dnes situácia lepšia ako pred pár rokmi, žiadna krajina v plnej miere nezaviedla všetky opatrenia na kontrolu tabaku, hovoria údaje WHO. Podľa globálnej analýzy Svetovej zdravotníckej oragizácie, len 5 % svetovej populácie žije v krajinách, ktoré plne ochraňujú svojch obyvateľov opatreniami redukujúcimi fajčenie v spoločnosti. Analýza vychádzala z údajov, ktoré poskytlo 179 členských štátov OSN.

Údaje ďalej naznačujú, že štáty každý rok vyzbierajú 500 krát viac prostriedkov na spotrebných daniach z tabaku, než minú na “anti-fajčiarske úsilie”. Správa tvrdí, že spotrebné dane, ktoré sa ukazujú byť ako jedna z najefektívnejších stratégií, by mohli byť výrazne zvýšené takmer vo všetkých krajinách. Práve tieto prostriedky by mohli pokryť výdavky spojené s balíkom politík, ktorý obsahuje:

  • Monitorovanie užívania tabaku a politiky zamerané na prevenciu
  • Ochrana ľudí pred tabakovým dymom
  • Informovanie o nebezpečenstvách tabaku
  • Vymáhanie zákazu reklamy na tabak, promotion a sponzorstvo
  • Zvýšenie daní na tabak

“Hoci úsile v boji proti tabaku dosahuje svoje momentum, v kažedej jednej krajine je možné urobiť viac. Týchto šesť stratégií je uplatniteľných v každej krajine, bohatej, či chudobnej”, hovorí Dr. Margaret Chan, riaditeľka WHO. Podľa strarostu New Yorku, Michela Boomberga, ktorého nadácia spolufinancovala štúdiu, 80 % krajín sveta nezaviedlo ani jednu z uvedených politík.

Správa Svetovej zdravotníckej organizácie poukazuje na fakt, že sa fajčenie do značnej miery “presunulo” do rozvojového sveta. Ide vraj o výsledok politiky tabakového priemyslu, ktorá sa zameriava na mladých ľudí v rozvojovom svete. 

Ďalšie zaujímavé výsledky analýzy hovoria, že:

  • V 40 % krajín je stále povolené fajčenie v nemocniciach a školách.
  • 5 % svetovej polpulácie žije v krajinách, kde platí zákaz reklamy na tabakové výrobky.
  • 15 krajín, ktoré predstavujú 6 % globálnej populácie, používa obrázkové varovania na krabičkách cigariet.
  • Liečba závislosti od tabaku je plne dostupná len v 9 krajinách sveta.
  • Príjmy zo spotrebných daní z tabaku sú 4000 krát vyššie ako výdavky na kontrolu tabaku v stredne rovinutých krajinách a 9000 krát vyššie než v najchudobnejších krajinách. Rozvinuté, bohaté krajiny vyzbierajú na daniach každoročne 340 krát viac ako minú na kontrolu tabaku.