WHO: Prasacia chrípka stratí status pandémie

Len pred rokom pritom WHO priradila prasacej chrípke šiesty, najvyšší stupeň pohotovosti, čo z nákazy spravilo globálnu pandémiu.

Nové prípady vírusu ale postupne v Európe dramaticky poklesli, hoci sa stále miernym tempom šíri na južnej hemisfére. Vzhľadom na kritické hlasy, ktoré tvrdia, že predstavitelia prehnali svoje reakcie na nákazu, sa v súčasnosti Svetová zdravotnícka organizácia chystá zrevidovať svoje pravidlá o tom, čo považuje za pandémiu.

To podľa Jakabovej pravdepodobne povedie k zavedeniu oveľa sofistikovanejšieho systému, ktorý hodnotí skôr vážnosť nákazy než orientáciu výsostne na geografický dosah.

„Pandémia pokračuje. Pohotovostný výber, ktorý radí generálnej riaditeľke WHO Margaret Chan sa však stretne na konci mesiaca, aby sa rozhodol, či ju posunie do post- pandemickej fázy. Všetci čakáme, že sa tak stane skôr, a nie neskôr- pravdepodobne na konci júla,“ uviedla Jakabová.

Regionálna šéfka WHO zároveň postoj tejto organizácie k pandémii bránila a povedala, že WHO spolu s európskymi inštitúciami na krízu odpovedali dobre.

Predtým ako sa Jakabová ujala svojej novej úlohy WHO totiž v čase najväčšieho nárastu ochorení prasacou chrípkou viedla Európske centrum pre predchádzanie chorobám a kontroly.

Rada Európy dokonca viedla vyšetrovanie toho, či bola odpoveď na vírus adekvátna, a niekoľko europoslancov vyzvalo aj k prevereniu kvality rád, ktoré vlády dostali od relevantných orgánov.

Viac transparentnosti pri radách zo strany odborníkov

Niektorým členským štátom ostali milióny vakcín proti H1N1. Jakabová to ale obhajuje tým, že k ich objednaniu muselo dôjsť už pred tým ako sa potvrdila vážnosť situácie.

„Je to náročná situácia, lebo na podporu výroby vakcín vo farmaceutickom priemysle, bolo potrebné, aby niektoré členské štáty uzavreli tieto predpandemické dohody o kúpe a tým tomuto odvetviu dokázali, že tu existuje trh na vakcíny. Bez toho by sa produkcia vakcín nezačala,“ povedala.

Jakabová zároveň obhajovala nezávislosť rád odborníkov, na základe ktorých sa vykonávali kľúčové rozhodnutia. WHO robí v súčasnosti revíziu svojho postupu pri ochrane anonymity svojich vedeckých expertov až do času, kedy dokončia svoju prácu.

„Teraz, keď to spôsobilo toľko problémov musíme opätovne zvážiť, či je to stále správny prístup. Máme rovnakú politiku ako EÚ v záležitostiach konfliktu záujmov a každý odborník musí jasne deklarovať svoje záujmy. Tieto prehlásenia budú teraz oveľa verejnejšie ako sa zavedú nové procedúry,“ povedala.

Nová regionálna riaditeľka WHO pre Európu zároveň uviedla, že organizácia sa pokúsi odčleniť sekretariát Pracovnej skupiny proti falšovaniu zdravotníckych produktov (IMPACT).

Táto iniciatíva, ktorá prebieha v spolupráci s Interpolom, pomohla skoordinovať zachytenie falšovaných liekov. Mimovládne organizácie však WHO kritizovali za to, že sa podieľa na akciách týkajúcich sa ochrany duševného vlastníctva namiesto toho, aby sa sústredila na svoj hlavný mandát- ochranu verejného zdravia.

Jakabová pri tejto príležitosti ministrom zdravotníctva členských štátov v Bruseli objasnila priority svojho obdobia. Medzi nimi sa nachádzajú chronické choroby, fajčenie, alkohol, obezita, či sociálne determinanty zdravia.

Ministrov zároveň vyzvala, aby neškrtali výdavky na iniciatívy namierené na preventívne zdravie a imunizáciu obyvateľstva, keďže dlhodobé dopady tohto opatrenia by si vyžiadali veľkú daň.

Rozhovor so Zsuzsannou Jakabovou si môžete prečítať v anglickom jazyku na tejto stránke.