WTO dala za pravdu EÚ aj USA

Zákaz USA na dovoz niektorých druhov potravín z EÚ nie je v súlade s pravidlami Svetovej obchodníckej organizácie (WTO). Súčasne európsky zákaz na dovoz hovädzieho z USA a Kanady, ktoré bolo pripravené za pomoci hormonálnych stimulátorov rastu, je vedecky neodôvodnený, konštatuje WTO.

WTO svojim rozhodnutím uzavrela 10 rokov trvajúci spor medzi dvomi najväčšími obchodnými partnermi. Obe strany sa snažia interpretovať verdikt ako svoje víťazstvo:

  • "Závery panelu [WTO] o zákaze EÚ sú dôležitým víťazstvom pre amerických farmárov a rančerov", povedala Susan Schwab, predstaviteľka amerického Ministerstva pre obchod.
  • "Panel súhlasil s EÚ, že USA a Kanada prijali nelegálne odvetné opatrenia po tom, čo EÚ prijala nové pravidlá o dovoze hormonálne pripravených produktov", konštatuje vo svojom stanovisku Európska komisia.

Obe strany sú súčasne víťazmi aj porazenými. Spor začal pred viac ako 10 rokmi. EÚ sa rozhodla zakázať dovoz hovädzieho mäsa z USA a Kanady, ktoré bolo pripravené za pomoci rastových hormónov. Zákaz sa týkal aj všetkých výrobkov, ktoré obsahovali mäso z takto kŕmených zvierat. V roku 1998 WTO konštatovala, že neexistujú dostatočné dôkazy hovoriace o škodlivosti „hormonálneho“ mäsa pre ľudský organizmus. Medzinárodná organizácia povolila USA a Kanade prijať odvetné opatrenia a znížiť tarify až o 100% na dovoz vybraných potravinárskych produktov z EÚ.

V roku 2003 EÚ vyzvala na zrušenie amerického zákazu dovozu s tým, že prehodnotila svoju politiku voči hormonálnej strave zvierat. Komisia oznámila, že ponechá svoj zákaz v platnosti, nakoľko najnovšie vedecké výskumy naznačili vysokú škodlivosť rastových hormónov. Americkí obchodní partneri zákaz neodvolali a preto sa Spoločenstvo obrátilo so sťažnosťou na WTO.

Svetová obchodná organizácia nedávno konštatovala, že USA a Kanada porušili obchodné pravidlá, keď bez udania dôvodu ponechali svoj zákaz v platnosti. Po tom, čo EÚ v roku 2003 oznámila nové vedecké skutočnosti, obe krajiny si mali overiť ich hodnovernosť. Ak by sa ukázalo, že sú vedecky nepresvedčivé, mohli by ponechať zákaz v platnosti. WTO súčasne zopakovala pôvodný názor, že škodlivosť rastových hormónov nie je jednoznačne preukázateľná.