„Za zdravotnú starostlivosť by sa malo platiť“

zdroj: TASR

Podľa neho by mali občania prevziať zodpovednosť za zdravotné náklady, ktoré spôsobia, a mali by byť odmeňovaní alebo trestaní podľa intenzity využívania služieb. „Občania musia pochopiť, že zdravotná starostlivosť je nákladná,“ povedal Mur a dodal: „Každý musí mať na pamäti, že zdroje musíme riadiť dobrým spôsobom. Najlepšou cestou ako sa to naučiť je to, aby sme za to niečo platili.“

Ako príklad „zneužívania systému“ uvádza Španielsko, kde je návšteva doktorov zadarmo. Španieli tak doktorov navštevujú v priemere 40 až 50 krát častejšie ako vo zvyšných európskych krajinách.

Zdravotníctvu by zároveň vo veľkej miere pomohlo zavádzanie nových technológií. To však predstavuje problém vzhľadom na finančnú krízu a rozpočtové deficity vlád. „Nič, čo sa spája s IT, nemá návratnosť v krátkodobom horizonte. Normálne ide o investície veľkých rozmerov a vlády tak majú v tieto dni ťažkosti so zavádzaním rozsiahlych verejných programov v čase, kedy dochádza k šetreniu,“ uvádza Mur.

Ďalšou prekážkou zavádzania zmien je politika. „Základná starostlivosť je totiž v rukách samospráv, zatiaľ čo iné súčasti môžu byť závislé od štátu. V niektorých prípadoch tieto rozličné stupne zdravotnej starostlivosti riadia odlišné politické strany,“ objasňuje Mur.

Cestou vpred by preto mohlo byť naučiť občanov, aby boli oveľa viac zodpovední za výdavky do zdravotníctva. „Musíme nájsť mechanizmus na manažovanie obmedzených zdrojov a naučiť občanov, aby systém zdravotníctva využívali iba keď je to skutočne potrebné,“ hovorí Mur.

Celý rozhovor s Javierom Murom si môžete v anglickej verzii prečítať na tejto stránke.