Zdravie po francúzsky

Paríž sa chce zamerať na oblasti, v ktorých je pridaná hodnota riešení na európskej úrovni nepopierateľná, povedala Roselyne Bachelot Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín v EP.

„Máme abiciózne ciele“, uviedla agendu ministerka pred tým, než vymenovala „pať osí práce“, v ktorých chce Predsedníctvo o pol roka vidieť jasné výsledky.

Pokiaľ ide o bezpečnosť potravín, cieľom je preskúmať, ako členské štáty napredujú napríklad v miere prípravy na boj proti vtáčej chrípke a pokračovať v reforme Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín (European Food Safety Authority).

Program Francúzskeho predsedníctva EÚ zdôrazňuje najmä problémy „bezpečnosti potravín, zdravia zvierat a ochrany rastlín“. Pokračovať chcú v práci na legislatívnom balíčku o pesticídoch, plánujú posilniť kontroly bezpečnosti dovážaných poľnohospodárskych produktov a zreformovať veterinárnu politiku.

Takzvané zdravé starnutie upriamuje pozornosť na boj proti degeneratívnym chorobám ako je Alzheimerova choroba, ktorá može byť v starnúcej európskej populácii v budúcnosti veľkým problémom. Výsledkom úsilia Francúzov by mohol byť akčný plán EÚ pre boj s Alzheimerovou chorobou, ktorý by sa zameral na spoločný výskum a zlepšenie kvality života ľudí postihnutých týmto ochorením.

Návrh úpravy cezhraničnej zdavotnej straostlivosti, ktorý Komisa nedávno predstavila bude predmetom špeciálneho ministerského stretnutia v Paríži, 13. a 14. októbra, informovala poslancov Bachelot.

Francúzi sa chcú venovať aj dvom problémom neodmysliteľne spojeným s životným štýlom Európanov: alkoholu a tabaku. Predsedníctvo sľubuje, že bude pracovať na oznámení Komise o priestoroch bez cigaretového dymu, ktorá sa očakáva túto jeseň.

Nové Predsedníctvo má na stole aj niekoľko otázok spojených s liekmi, napríklad tzv. farmaceutický balíček, ktorého prijatie Komisiou sa očakáva v novembri tohto roka. Ten sa týka hlavne dohľadu nad liekmi, informovanosti pacientov a problému falšovania liekov.

Práve falšovanie liekov by malo byť predmetom diskusií ministerského fóra naplánovaného na 2. októbra. Fórum preskúma prácu posledných troch rokov v oblasti liekovej cenotvorby, efektívnosti liečiv a informovanosti pacientov.