Zdravie v kríze trpí

Zdravotnícke služby v EÚ úpejú pod vplyvom krízy. Eurokomisárka preto žiada krajiny EÚ zvýšiť investície do medicínskych technológií a eHealth-u. Urobila tak v čase rastúcich obáv, že vlády budú šetriť v oblasti zdravia a sociálnych služieb.

V príhovore na konferencii European Health Forum Gastein (EHFG) v Rakúsku komsiárka uviedla, že je tu vážna hrozba, že zdravotné štandardy v dôsledku finančnej krízy poklesnú.

„Je tu riziko, že rozhodovatelia spadnú do pasce krátkodobého myslenia a budú robiť škrty v rozpočtoch zdravotníctva“, povedala. Podľa komisárky v krátkodobom horizonte narastie dopyt po verejných službách, preto by sa vlády mali rozhodnúť skôr pre efektivitu založenú na nových technológiách a nie pre škrtanie v poskytovaných službách.

„Kríza spôsobí zvýšený psycho-sociálny stres a v mnohých prípadoch zvýšené rizikové správanie ako napríklad zvýšená konzumácia alkoholu, fajčenie a nezdravá výživa. Z týchto dôvodov bude dopyt po zdravotníckych službách počas krízy rásť“, myslí si.

Exekutíva EÚ podľa Vassiliou podporuje spoluprácu na národnej úrovni v hodnotení nových technológií. Rozvoj eHealth podľa nej vyústi do značného nárastu produktivity.

„V kríze by sme mali investovať do zdravia a nie znižovať jeho financovanie. Musíme ale tiež hľadať vhodné nákladovo efektívne riešenia a dať vyššiu prioritu prevencii a propagácii zdravého životného štýlu.“

Prezident EHFG Günther Leiner tvrdí, že politici a pracovníci v oblasti zdravia musia byť pragmatickí a nájsť úspory v nákladoch tak, aby neohrozili starostlivosť o pacientov.

„Ak nechceme, aby sa znižovanie nákladov išlo na úkor ľudí, potom musíme pracovať efektívnejšie – aj za cenu obetovania niektorých posvätných teliat. Bude to určite ťažšia cesta, ale jediná správna a podložená“, povedal.