Zdravotná agenda Fínskeho predsedníctva

 

Krátka správa

Cieľom Fínskeho predsedníctva v oblasti zdravotníctva je presadzovať princípy programu „Health in all Policies“, keďže zdravie je podmienené do veľkej miery aj faktormi mimo zdravotnej starostlivosti a politiky. Program Health in all Policies by mal prispieť aj k takým politikám EÚ, akou je napríklad Lisabonská agenda a mal by mať pozitívny dopad aj na ekonomiky národných štátov vďaka vyššej produktivite a participácii na trhu práce.

Hlavnou udalosťou Fínskeho predsedníctva v oblasti zdravotnej politiky bude konferencia expertov (20.-21. septembra) o programe Health in all Policies. Kniha o tejto problematike by mala vyjsť koncom augusta, aby poskytla podklady pre konferenciu. Tá bude pozostávať z plenárnych zasadnutí a tématických workshopov na špecifické témy spojené napríklad s výživou, fyzickou záťažou, duševným zdravím, atď. Závery Rady by mali byť známe 30. novembra 2006.

Hlavnými legislatívnymi návrhmi EÚ v druhej polovici roka 2006 sú: Zdravotný program 2007-2013, revízia legislatívy o liečebných zariadeniach a návrh smernice o pokrových liečebných postupoch. Vo všetkých oblastiach by mala Rada prijať dohodu do 30. novembra 2006.

Komisia, s najväčšou pravdepodobnosťou v septembri 2006, vydá komuniké o európskej stratégii v oblasti alkoholu, ktorej cieľom bude redukovať škodlivosť spotreby alkoholu na zdravie a spoločnosť.