Zdravotné poisťovne bez zisku

Krátka správa

Národná rada SR (NR SR) schválila 25. októbra 2007 kontroverzný vládny návrh novely zákona o zdravotných poisťovniach. Podľa konečnej podoby zákona budú poisťovne musieť od roku 2009 použiť celý zisk z verejného zdravotného poistenia výlučne na úhradu zdravotných výkonov a na inštitucionálnu prevádzku budú môcť využiť o 0,5% menej prostriedkov.

Vládny návrh novely zákona o zdravotných poisťovniach vyvolal okrem veľkého nesúhlasu opozície napätie aj vo vládnej  koalícii. Milan Urbáni (ĽS-HZDS) predložil pozmeňujúci návrh výrazne zmierňujúci obmedzenia použitia zisku zdravotných poisťovní, s ktorým však nesúhlasil Smer-SD. Jeho návrh rozdielom jediného hlasu neprešiel. Premiér Robert Fico (SMER-SD) pripustil, že koaličným partnerom pred hlasovaním pohrozil, že ak prejde Urbániho návrh, Smer-SD vyvodí dôsledky z hrubého porušenia koaličnej dohody.

Majitelia jednej zo súkromných zdravotných poisťovní avizovali, že budú žiadať odškodné za poškodenie práv investora. Obdobný názor zastávajú všetci vlastníci súkromných zdravotných poisťovní, ktorý túto novelu považujú za protiprávny zásah do ich vlastníckych práv. Okrem medzinárodných arbitráží zvažujú aj podanie na Ústavnom súde SR.

Akcionár ZP Union, holandská spoločnosť Eureko B.V., je presvedčený, že prijatím novely zákona Slovensko porušilo medzinárodnú dohodu o podpore a vzájomnej ochrane investícií medzi Holandským kráľovstvom a Českou a Slovenskou federatívnou republikou (ČSFR).  „Investície Eureko B.V. tak budú podstatne znehodnotené, pričom nepôjde len o akcie samotné, ale aj o ich hodnoty, odobraté štátom,“ sprostredkoval vyhlásenie Eureka výkonný riaditeľ Asociácie zdravotných poisťovní Ladislav Kováč. Eureko očakáva, že sa zaangažuje aj Európska komisia, čo môže mať za následok aj určitú neistotu v udržateľnosti vývoja slovenskej ekonomiky po vstupe do európskej menovej únie.

Holandský akcionár ZP Dôvera, ktorý má aj menšinový podiel v poisťovni Apollo, spoločnosť HICEE, sa obrátil na advokátsku spoločnosť. ktorá poslala ministrom zdravotníctva a financií SR tzv. „predarbitrážnu výzvu“. „Zahraničný investor bude žalovať SR pred medzinárodným rozhodcovským súdom o náhradu škody vo výške 15 mld. Sk,“ uvádza sa vo výzve. Schválená právna úprava nepočíta s odškodnením investora, preto ju považuje zahraničný akcionár za vyvlastnenie a likvidáciu neštátnych zdravotných poisťovní.

Zámer ochrániť svoje investície všetkými dostupnými prostriedkami vyjadrili aj ostatní akcionári – rakúsky akcionár poisťovne Apollo Eurambank a akcionár Európskej zdravotnej poisťovne MCH – Medical Care Holding Limited, informovala agentúra SITA.

Ministerstvo zdravotníctva spochybnilo nárok vlastníkov poisťovne Dôvera na odškodné vo výške 15 miliárd korún. Ministerstvo tvrdí, že Dôvera pôvodne vznikla ako nezisková organizácia, a preto sa na terajšieho jej akcionára, holandskú spoločnosť HICEE, nevzťahuje medzinárodná zmluva o ochrane investícií. „Uvedená zdravotná poisťovňa pôsobila na poistnom trhu v oblasti verejného zdravotného poistenia už v čase, keď boli zdravotné poisťovne neziskovými organizáciami,“ poznamenala hovorkyňa ministerstva zdravotníctva Silvia Balázsiková. Predstavitelia ministerstva sa preto podľa nej neobávajú, že by Slovensko mohlo prípadný súdny spor s akcionármi Dôvery prehrať.

Opačný názor má podľa správy ČTK finančná skupina Penta, ktorá stojí za holandskou spoločnosťou a opiera toto tvrdenie o nezávislé právne analýzy.
„Dali sme vypracovať nezávislé právne analýzy renomovaným domácim aj zahraničným expertom,“ povedal hovorca Penty Martin Danko. Tie podľa neho nárok na ujmu potvrdzujú. Zároveň vytkol ministerstvu zdravotníctva a vláde Roberta Fica, že zatiaľ nepredložili žiadne vyjadrenia právnikov, ktoré by hrozbu medzinárodných arbitráží popierali. 

Schválením novely zákona o zdravotných poisťovniach štát zneužil svoj monopol na moc a porušil nedotknuteľnosť súkromného vlastníctva, varuje Health Policy Institute (HPI). Tvrdí, že „po úspešnom útoku na zisk zdravotných poisťovní sa môžu stať terčom štátnej moci akékoľvek ďalšie súkromné inštitúcie.“  Problémy slovenského zdravotníctva netkvejú v zdravotných poisťovniach. Zásah do poistného systému tieto problémy preto ani nevyrieši, komentuje aktuálnu situáciu HPI.