Zdravotné riziká globálneho otepľovania

Krátka správa

„Zmena klímy má viacero zdravotných dôsledkov,“ hovorí Tanja Wolf z európskej regionálnej kancelárie Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO). Dodáva, že 0,3-0,4% z celkového množstva chorôb a úmrtí možno zaradiť do kategórie „choroba spôsobená človekom.“ Podľa jej názoru, nedostatočná výživa, hnačka a malária sú ochoreniami, ktoré sú „vysoko klimaticky senzitívnymi.“

13. júna 2007 vo svojom prejave „Budúce scenáre zdravia človeka a životného prostredia“ na stretnutí Zelený týždeň vysvetľovala, že dôsledky klimatických zmien na zdravie predstavujú napríklad aj zvýšenú mieru kardiovaskulárnych ochorení spôsobených znečistením ovzdušia. Do tejto skupiny možno zaradiť aj podvýživu prameniacu z vysychania vodných zdrojov a tým pádom aj menšej produkcie potravín. Ďalej sem možno pripočítať aj extrémne efekty spojené s problematikou vodných zdrojov. napr. „zmenšovanie a ustupovanie hornej hranice ľadovca v Číne so sebou prináša [..] novú baktériu spôsobujúcu hnačky,“ vysvetľuje Wolf.

Vlna európskych horúčav v roku 2003 viedla ku kríze v mnohých krajinách, kde si situácia vyžiadala život približne 35 tis. ľudí. V kombinácii s extrémnym suchom sa rovnako prejavila vo forme zničenia poľnohospodárskej úrody.

Wolf hovorí: „Budeme mať viacero vĺn horúčav a v istom okamihu môžu prísť spoločne s nedostatkom vody. Problémom je, že nie sme po vedomostnej stránke na takéto nové výzvy pripravení.“ Preto nalieha na „ochranu zdravia a súčasne na redukciu emisií CO2,“ ktoré sú hlavnou príčinou klimatických zmien. Rovnako zdôrazňuje, že kľúčom k tomuto je zmena návykov obyvateľov a správania sa spotrebiteľov k „zdravšiemu využívaniu energií a dopravy.“ Dodáva: „Nie je to o výbere zdravia alebo životného prostredia, pretože kroky pre zdravie sú zvyčajne na prospech životného prostredia. Napríklad rozhodnutie sa pre bicykel namiesto auta na kratších vzdialenostiach alebo zabezpečenie vhodnej izolácie budov spôsobujúce menšiu spotrebu energie.“

Medzinárodný panel OSN o klimatických zmenách (IPCC) vo svojej aprílovej hodnotiacej správe konštatuje, že „predstavené klimatické zmeny pravdepodobne ovplyvnia zdravotný status miliónov ľudí, predovšetkým tých so slabšou schopnosťou adaptácie.“ (EurActiv 10/04/07)