Zdravotnej agende EÚ bude dominovať bezpečnosť

Ryś predpokladá „dôležitý vývoj v implementačných mechanizmoch stratégie EÚ v oblasti zdravia“ najmä cez väčšie angažovanie sa Únie. Podľa jeho slov sa vytvorí špecifická skupina zložená zo zástupcov Komisie a Rady, ktorá bude plánovať stratégiu a bude sa starať o to, aby bola táto stretégia koherentná so skutočnými problémami v oblasti zdravia, ktorým jednotlivé členské štáty čelia.

Komisia podľa Ryśa tiež spustí diskusiu o zdravotno-bezpečnostných hrozbách a o tom, ako by mala vyzerať štrukturovaná odpoveď EÚ počas Francúzskeho predsedníctva. Európska exekutíva plánuje predložiť špecifický „zdravotno-bezpečnostný balíček“, ktorý bude odpovedať na hrozby ako sú vtáčia chrípka a pravdpodobne aj na hrozby spojené s klimatickými zmenami – vlny horúčav, povodne a nové choroby. Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) sú zdravotno-bezpečnostné hrozby definovaníé ako tie faktory, ktoré ohrozujú samotnú existenciu určitých krajín a ekonomík a ako také obyčajne spadajú pod národné bezpečnostné plány so zodpovedajúcou vojenskou odpoveďou, skôr než pod národné programy zdravia.

O dlhoočakávanom návrhu smernice o cezhraničnej zdravotnej starostlivosti sa bude diskutovať v Komisii 25. júna 2008 ako o súčasti sociálneho balíčka, hovorí Ryś. Komisia dúfa, že návrh poskytne nový právny rámec pre implementáciu rozhodnutí Európskeho súdneho dvora o cezhraničnom prístupe k zdravotníckej starostlivosti.

Na otázku prečo bude tento kontroverzný návrh predstavený ako súčasť sociálneho balíčka a nie samostatne, Ryś hovorí, že „sú tu niektoré špecifické problémy s bezpečným, efektívnym a spravodlivým prístupom k zdravotníckej starostlivosti, ktoré sa snažíme vyriešiť. A samozrejme takýto prístup je tiež dôležitou sociálnou otázkou.“

K problému starnúcej populácie Ryś uviedol, že Komisia môže pomôcť členským štátom stanovením jasného európskeho cieľa umožniť strarým ľudom „žiť tak nezávisle ako je to len možné, tak dlho ako je to len možné“. „Napríklad v mnohých krajinách nie je právne možné, aby lekári stanovovali diagnózu na diaľku. To je niečo čo nusíme riešiť – možno aj cez európsku legislatívu“, dodal.