Zdravotníctvo nerovná sa ochrana spotrebiteľa

 

Pozadie

Komisia 6. apríla 2005 prijala stratégiu pre zdravie a ochranu spotrebiteľa a návrh na vytvorenie Programu Spoločenstva pre zdravie a ochranu spotrebiteľa 2007-2013.

Spojenie oboch (doteraz samostatných) oblastí bolo navrhnuté po prvý krát. Cieľom Komisie je zlepšiť existujúcu synergiu v oboch oblastiach a zefektívniť tak distribúciu prostriedkov a zjednodušiť administratívu. Otázky zdravia a ochrany spotrebiteľa riadi spoločné Generálne riaditeľstvo Komisie.

Myšlienka bola prijatá rozpačito zo strany aktérov v oboch oblastiach. Konferencia predsedov Európskeho parlamentu v máji 2005 rozhodla o oddelení programov.

Otázky

Výbor Európskeho parlamentu pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín (ENVI) odmietol návrh Komisie spojiť programy pre zdravie a ochranu spotrebiteľa 2007-2013 do jedného. Výbor hlasoval 31. januára 2006 takmer jednohlasne, 54 poslancov bolo za schválenie návrhu s pozmeňovacím návrhom Antonia Trakatellisa, jeden poslanec bol proti.

Výbor EP pre jednotný trh a ochranu spotrebiteľa (IMCO) bude o návrhu hlasovať 20.februára 2006. Je veľmi pravdepodobné, že návrh Komisie odmietne a schváli pripomienkovanú verziu poslankyne Marianne Thyssen.

Aktuálny návrh výboru IMCO uznáva, že ochrana spotrebiteľa a zdravotníctvo majú spoločné črty, no uvádza, že „zlúčený akčný program oslabuje práva ochrany spotrebiteľa ako samostatnej politiky“. Výbor zdôraznil, že „úroveň podpory ochrany spotrebiteľa v nových členských krajinách je slabá ako koncept i v oblasti financovania. Spoločný akčný program by tieto negatívne dôsledky ešte zhoršil.“

Rada by technicky mohla oba programy aj tak spojiť. No keďže Parlament a väčšina aktérov je proti spojeniu, je nepravdepodobné, že Rada tak urobí.

Pozície

Rôzne stanoviská relevantných aktérov k tomuto návrhu nájdete v súbore liniek Program pre zdravie a ochranu spotrebiteľa 2007-2013.

Nasledujúce kroky:

  • Rada bude návrh skúmať a rokovať o ňom 13. marca a 1. júna 2006.
  • Prvé čítanie v Parlamente prebehne 16. marca 2006.