Bez originálnych liekov nebudú generiká

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

Výkonná riaditeľka SAFS, Dr. Soňa Strachotová sa v článku rozoberá niektoré  aspekty témy generiká. Okrem iného popisuje problematiku „class efektu“ pri kategorizácii a dostupnosti liekov na Slovensku.

Podľa nej „rozsah „združovania a porovnávania“ pritom často nevychádza z explicitne stanovených kritérií a dôkazov o účinnosti a zastupiteľnosti liečiv alebo ich liekových foriem, ale je len odrazom momentálnych potrieb úspor a reštriktívnych postupov regulátorov.“

Otázka regulácie spotreby a dostupnosti liekov je v mnohých krajinách riešená odlišne. Už to vyplýva aj z porovnania legislatívy SR a ČR. Autorka poukazuje, že ČR má vlastnú a odlišnú liekovú politiku už cca 15 rokov a tam sa neuplatňuje „class efekt“ ako všeobecný princíp.

Lacnejší liek nemusí vždy znamenať aj lacnejšiu liečbu a menšie výdavky pre systém, argumentuje autorka a uvádza pre toto tvrdenie aj ďalšie argumenty.