Dopady možného zníženia DPH na lieky

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

health policy institute, zdravotníctvo, zdravie, hpi

 

V programovom vyhlásení súčasnej vlády je zmienka o znížení nepriamych daní na niektoré tovary a služby, pričom sa okruh týchto tovarov a služieb bude podľa vývoja verejných financií rozširovať.

Lieky sa predávajú štyrmi spôsobmi – lieky hradené plne alebo čiastočne ne základe zdravotného poistenia, lieky viazané na lekársky predpis plne hradené pacientom, voľno predajné lieky plne hradené pacientom a lieky, ktoré nakupuje nemocnica. Zatiaľ nie je jasné, ktorá z týchto skupín bude mať zníženú sadzbu DPH. Dopady pre štátny rozpočet preto budú závisieť od toho, čo všetko bude spadať pod zníženú sadzbu.

Všeobecným očakávaním zavedenia nižšej DPH na lieky je pokles cien a hlavne doplatkov pacientov na lieky. V skutočnosti však až o také výrazné zníženie ísť nemusí, analyzuje v augustovom čísle 2006 mesačníka „Into Balance“, Angelika Szalayová.

Analýza aa aktuálne číslo sa nachádza na stránke Health Policy Institute.