Európska stratégia pre globálne zdravie

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

Autori publikácie Európske pohľady na globálne zdravie: slovník politík charakterizujú svoje dielo ako „príspevok k sociálnemu dialógu o otázkach globálneho zdravia v Európe“ a tvrdia, že EÚ má hrať aktívnejšiu úlohu v tejto oblasti.

Autori tvrdia, že nadácie, podnikateľský sektor, zdravotnícke profesné skupiny, mimovládne organizácie a iné Európske organizácie majú byť spájané cez organizácie ako Sieť európskych nadácií, národné asociácie donorov, ako aj národné zdravotnícke siete a inštitúcie pôsobiace v oblasti globálneho zdravia.

Mechanizmom spolupráce má byť Európska stratégia pre globálne zdravie, ktorej kľúčové imperatívy sú vysvetlené v slovníku.


Plné znenie publikácie nájdete v anglickom jazyku na tejto linke.