Farmaceutický priemysel v číslach

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

safs

„Tieto čísla dokazujú, aký cenný je výskumne orientovaný farmaceutický priemysel pre Európu, jej zdravie a ekonomiku. Náš príspevok by sa však nemal považovať za samozrejmosť“, povedal Brian Ager, generálny riaditeľ EFPIA. „Už vyše desaťročie Európa postupne stráca pozíciu výskumnej základne s postupným presunom svojho výskumu a vývoja do iných častí sveta, najmä do USA, kde je prostredie viac naklonené farmaceutickej inovácii”.
Od roku 1990 do roku 2007 zaznamenali investície do výskumu a vývoja v USA 5,2-násobný nárast, kým v Európe bol tento rast len 3,3-násobný. K rapídnemu rastu výskumného prostredia dochádza aj v rozvíjajúcich sa ekonomikách, akými sú Čína a India. Ak sa neurobí nič preto, aby sa odborné skúsenosti v oblasti objavovania liekov udržali v EÚ, súčasná tendencia zatvárať výskumné a vývojové pracoviská v Európe a otvárať nové pracoviská v Ázii bude mať o pár rokov dramatické následky.

„Je neodškriepiteľné, že inovácie sú v oblasti farmaceutického priemyslu nevyhnutné – bez nich by sme nezaznamenávali pokrok v liečbe pacientov. Takže význam hľadania nových originálnych liekov je nesporný. Vďaka novým inovatívnym liekom sa mnoho chorôb stalo liečiteľnými alebo lepšie znesiteľnými a je úžasné, že pacientov takýmito najmodernejšími prípravkami môžeme liečiť aj na Slovensku. Avšak, čo je v tejto súvislosti nesmierne dôležité, je podnecovať inovácie v regióne EÚ, ktorého je už aj naša krajina súčasťou,“ dodáva MUDr. Miroslav Lednár, predseda predstavenstva SAFS.
„Ak si Európa stanoví za svoju prioritu číslo jeden odmeňovať a stimulovať inováciu, výskumne zameraný priemysel bude nielen schopný zlepšiť zdravotnú starostlivosť v Európe, prinášať európskym pacientom inovačné lieky rýchlejšie, ale prispeje aj k splneniu lisabonského cieľa ekonomického rastu, väčšieho počtu a lepších pracovných pozícií a tým zaručí vysoký životný štandard pre súčasné a budúce generácie európskych občanov“, uzavrel Brian Ager.

Tu si môžete stiahnuť kompletnú publikáciu Farmaceutický priemysel v číslach