Farmácia a lekári: otázky a odpovede k etickej spolupráci

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

safs

Lekári a farmaceutický priemysel nesú zodpovednosť voči pacientom a spoločnosti. Aj preto považovali za nevyhnutné zaviesť rámec, ktorý by predstavovala smernica pokrývajúca ich vzájomné vzťahy a vlani prijali spoločné vyhlásenia Slovenská lekárska komora (SLK), Slovenská lekárska spoločnosť (SLS) a Slovenská asociácia farmaceutických spoločností orientovaných na výskum a vývoj (SAFS).

Na národnej úrovni tak potvrdili obdobný krok, ktorý urobili ich nadnárodné organizácie CPME (lekári) a EFPIA (farmaceutický priemysel) na európskej úrovni.

Počas existencie smernice boli vznesené mnohé otázky ako správne porozumieť a naplniť niektoré ustanovenia spoločného vyhlásenia v praxi. Ako odpoveď na ne zainteresované strany vypracovali dokument s názvom Najčastejšie otázky a odpovede o etickej spolupráci medzi lekárskou profesiou a farmaceutickým priemyslom.

Venujú sa v nich témam, ako:

  • Informácie o produktoch a reklama registrovaných liekov
  • Stretnutia organizované alebo sponzorované farmaceutickým priemyslom
  • Klinický výskum
  • Poradenské služby a prepojenie