Financovanie onkologických liekov a ich dostupnosť

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

Správa prof. Bengta Jönssona sa zamerala na prístup pacientov k liekom proti rakovine v 25 krajinách, z toho 19 krajín v Európe, predstavujúce 76% európskej populácie (447 miliónov), ďalej v Spojených štátoch amerických, Kanade, Japonsku, Austrálii, Novom Zélande a Južnej Afrike.

Jej cieľom bolo preskúmať prístup k novým onkologickým liekom v EÚ, US a iných krajinách a zistiť, kde sa v súčasnosti nachádzame vo vývoji liečby a samozrejme určiť prekážky prístupu k liekom a pokroky v liečbe rakoviny.

Auto analyzuje priame a nepriame náklady na rakovinu, v USA to podľa jeho vypočtov, bolo až 5 % všetkých výdavkov na zdravotnú starostlivosť. Pripomína, že nepriame náklady z hľadiska ušlej produkcie sú viac ako dvojnásobné oproti priamym nákladom na zdravotnú starostlivosť.

Uvádza tiež vývin tržieb z predaja onkologických liekov vo všetkých skúmaných krajinách spolu podľa obdobia a na jednu osobu. Autor predpokladá nárast nákladov na lieky o 15 až 20 % ročne, pričom 3,5 až 7 % z celkových výdavkov na lieky predstavujú lieky proti rakovine. Prináša i unikátne porovanie verejných výdavkov na výskum rakoviny na osobu.

Ako ďalej uvádza, 15 % výdavkov farmaceutického priemyslu na výskum sa použije na výskum rakoviny, čo je 3 krát viac ako podiel rakoviny na nákladoch zdravotnej starostlivosti a 4 krát viac ako podiel tržieb za lieky proti rakovine oproti farmaceutickým tržbám.

Autor analyzuje a porovnáva prístup pacientov k novým liekom. Rakúsko, Francúzsko, Švajčiarsko a USA sú podľa jeho informácií lídrami v užívaní nových liekov proti rakovine. Spotreba nových liekov proti rakovine je „nízka a pomalá“ na Novom Zélande, v Poľsku, Českej republike, Južnej Afrike a UK.

Zo svojich výskumov formuluje nasledujúce závery:

  • Takmer polovica (44%) pozorovaného zlepšenia dvojročnej miery prežitia rakoviny medzi rokmi 1992 a 2000 v 50 strediskách na liečbu rakoviny v USA by sa dala pripísať užívaniu novších liekov proti rakovine.
  • Jedna šestina (14% – 19%) rozdielov medzi jednotlivými krajinami v miere prežitia rakoviny počas 5-ročného obdobia v 5 najväčších európskych krajinách vyplýva z rozdielov v spotrebe novších liekov v každej krajine.

Celé znenie prezentácie môžete nájsť na tejto linke