Firemná zodpovednosť

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

GlaxoSmithKline Slovakia

Činnosť firiem vplýva na život ľudí a regiónov, kde podnikajú. Úspech spoločnosti jej napomáha zohrávať väčšiu rolu v spoločnosti.

Mnohé firmy sa preto zaviazali, že pri podnikaní zohľadnia etický, sociálny a environmentálny rozmer svojich rozhodnutí.

V roku 2003 zverejnil GSK súbor princípov firemnej zodpovednosti, ktorými stanovil štandardy pre činnosť všetkých lokálnych organizácií GlaxoSmithKline na celom svete.

Tieto pravidlá sa vzťahujú na 10 oblastí:

  • štandardy etického podnikania,
  • výskum a inovácie,
  • produkty a zákazníci,
  • prístup k liečbe,
  • starostlivosť o zamestnancov,
  • ľudské práva,
  • komunitné investovanie,
  • starostlivosť o životné prostredie,
  • vodcovstvo v nastavovaní štandardov v priemysle,
  • práca so záujmovými skupinami.

Pravidelne ich analyzuje v Správe o korporátnej zodpovednosti.


Aktuálnu správu si môžete prečítať tu.