Globálne partnerstvá pre komunity sveta

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

GlaxoSmithKline Slovakia

Spoločnosť GlaxoSmithKline darovala v roku 2005 komunitám vo svete 5.6% z celkových ziskov pred zdanením. Tieto zdroje nasmerovala najmä do oblastí postihnutých prírodnými katastrofami a chudobných regiónov sveta. Medzi darmi dominovali lieky a podpora poskytovaniu základnej zdravotnej starostlivosti.

V rozvojových krajinách pomáha GSK eliminovať parazitické ochorenie – lymfatickú filariázu, venujeme sa podpore komunít postihnutých maláriou a AIDS. Pre transparentnú podporu zriadila program . GSK Global Community Partnerships, ktorým financuje komunitné iniciatívy v takmer 100 krajinách sveta.

GSK sa zapojila hlavne do boja proti podľa WHO „prioritým“ ochoreniam: HIV/AIDS, tuberkulóza a malária.

Upozorňuje však na fakt, že viac ako 120 miliónov ľudí v 80 krajinách sveta trpí na elefantiázu (presnejšie lymfatickú filariázou) vyvolávanú červovými vnútrotelovými parazitmi. Ide o znetvorujúce parazitné ochorenie v krajinách tropického pásma. Jej pôvodcom sú parazity vlasovce (napr. vlasovec nočný – Wuchereria bancrofti a vlasovec malajský  – Brugia malayi). Ich samičky rodia v tele postihnutého človeka množstvo larvičiek – mikrofilárií, ktoré sa v noci sťahujú do krvných vlásočníc, odkiaľ sa ďalej šíria v noci aktívnymi komármi a moskytmi (rody Aëdes, Culex, Anopheles). Mikrofilárie pokračujú v svojom vývinovom cykle v svaloch thoraxu (hruď), kde dorastajú na veľkosť 1,6 až 2 milimetre a cez jeho ústne ústroje sa dostávajú na pokožku ľudí, ktorou prenikajú do tela a žijú v lymfatických cievach. Dospievajú po roku až dvoch a sústreďujú sa do konkrétnych častí tela, najmä do lymfratického systému rúk a panvy.

GlaxoSmithKline bol zakladajúcim členom celosvetovej aliancie na elimináciu tohto ochorenia – the Global Alliance to Eliminate Lymphatic Filariasis, 20 ročného programu na elimináciu ochorenia. Oficiálne sa sformovala v roku 2000 a dnes sa k tomuto hnutiu pripojili všetky ministerstvá zdravotníctva endemických krajín a viac ako 40 organizácií z verejného, súkromného sektora ako aj akademické inštitúcie a mimovládne organizácie na celom svete. Spoločnosť poskytuje celoplošne vlastné anatiparazitikum Albendazole na elimináciu tohto endemického ochorenia v krajinách výskytu. Financuje aj finančnú podporu WHO a iným organizáciám na umožnenie implementácie liečebných programov v postihnutých oblastiach.

Po programe na Srí Lanke klesla miera infekcie lymfatickou filariázou na nulovú úroveň. Egypt je ďalšou krajinou na najlepšej ceste eliminácie ochorenia elefantiázou. Podľa prvých výsledkov sa krajine podarí ochorenie úplne eliminovať.

Rozvojovým krajinám GSK pomáha aj poskytovaním antivoritík proti HIV za preferenčné ceny.