Hrozba vzniku pandémií

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

Autori vysvetľujú ako sa Juhovýchodná Ázia sa v ostatnom desaťročí stala „liahňou“ pre mnohé, dosiaľ nepoznané ochorenia, ako vtáčia chrípka (vírus H5N1) alebo SARS. Za rizikové faktory považujú žalostný stav hospodárstva, zdravotnícku starostlivosť na nízkej úrovni, zmeny ekosystému, zle poľnohospodárske techniky a aj celkový nárast celosvetového cestovného ruchu.

V knihe sa navrhuje, že v Juhovýchodnej Ázii je potrebné zlepšiť infraštruktúru a odbornosť, na čo by sa primárne mala sústrediť rozvojová pomoc. Krajiny sú “silne závislé na medzinárodnej spolupráci, dotáciách a technickej asistencii, ktorá pomôže rastu odbornosti a tak aj boju proti vírusovým ochoreniam.

Všeobecne je vynakladané veľké úsilie čeliť vypuknutiam pandémií: nový antivírusový výskum a vývoj, vývoj nových vakcín a zlepšovanie diagnostických metód a zdravotného a hygienického dohľadu.

Viac k problematike si môžte prečítať a stránke nakladateľstva.