Len pár cigariet denne môže viesť k závažným srdcovým chorobám

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

epp logo

 

Kardiovaskulárne ochorenia sú najvážnejšou príčinou úmrtí tak v rozvinutých ako aj rozvojových krajinách, začína svoj článok pre European Voice pán Mikolášik. Podľa organizácie World Heart Federation bolo v roku 2005 jedno z troch úmrtí spôsobené práve ochorením srdca. Príčin je veľa, ale ako uvádza pán Mikolášik, fajčenie je jednou z nich a zapríčiňuje 20% kardiovaskulárnych úmrtí a zabíja 1,2 milióna Európanov ročne.

Pán Mikolášik poukazuje v článku ďalej na tak isto závažnú situáciu na Slovensku, kde je tabak jednou z najzávažnejších príčin  kardiovaskulárnych chorôb. Slovensko implementovalo v tejto oblasti politiky tabakovej kontroly pred vstupom do EÚ, ale i napriek tomu neboli výsledky uspokojivé a situácia sa skôr zhoršila. Pán Mikolášik si myslí, že to je poukazuje na neúplnosť riešenia stratégie boja proti fajčeniu. Nielen ako politik, ale aj ako lekár poukazuje na to, že musíme robiť viac, pretože v Európe nastal čas pohnúť sa dopredu smerom k komplexnej tabakovej kontrole, ktorá zahŕňa prístup k inovatívnym terapiám, verejnému vzdelaniu v oblasti zdravotníctva, zaangažovanosti zdravotníkov a prísnejším politikám tabakovej kontroly.

Pán Mikolášik poukazuje na zaujímavú štatistiku, že 7 z 10 fajčiarov by radi prestali s fajčením, ale z toho uspeje len zhruba 3 – 5%. Zlepšením prístupu k odvykovým terapiám by sa situácia zmenila, verí pán Mikolášik.  Sám je prekvapený, že tieto terapie nie sú ešte súčasťou štandardnej lekárskej starostlivosti. Prestať s fajčením nie je ľahké, poznamenáva pán Mikolášik, ale ako lekár zdôrazňuje, že v tomto procese zohrávajú vedúcu pozíciu práve zdravotníci, pod ktorých dohľadom a s ich podporou je odvyknutie si od fajčenia možné. Aby neostalo len pri slovách o závažnosti problému, volá pán Mikolášik po tvorbe politík a smerníc, ktoré by podnecovali zdravotníkov do aktívnejšej úlohy pri starostlivosti o svojich pacientov.

Ako príklad uvádza pán Mikolášik Írsko a Taliansko, ktoré implementovali prísne politiky tabakovej kontroly a vytvorili tak vhodné prostredie pre úspešné výsledky v boji proti fajčeniu. K zákazu fajčeniu na verejných miestach sa pozitívne stavia viac ako 80% občanov EÚ, ako uvádza špeciálny Eurobarometer 239.

Pán Mikolášik považuje prácu v partnerstve na úrovni národných vlád, Európskych inštitúcií a priemyslu, zdravotnej verejnosti a zdravotníkov za kľúčovú  pri pomoci fajčiarom, ktorí sú motivovaní nastúpiť na cestu smerom k zdravšiemu životu. Prestať s fajčením nie je ľahké, ale so správnou podporou možné, dodáva na záver pán Mikolášik.


Internetovú verziu časopisu European Voice nájdete v anglickom jazyku na tejto linke.