Medicínske sporiace účty

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

health policy institute, zdravotníctvo, zdravie, hpi

 

V originálnom dokumente z roku 1977 Martin Feldstein navrhol koncept „major risk insurance” s cieľom „umožniť, aby sa takmer všetky rodiny stali nákladovo citlivé na každé dodatočné výdavky na zdravotníctvo, pričom maximálne hotovostné výdavky domácností na zdravotníctvo by boli naďalej limitované na najviac 10% z príjmu” a tým bol položený teoretický a koncepčný základ pre Medicínske sporiace účty (Medical Saving Accounts – MSA). Základom konceptu MSA je, že dopyt po medicínskej starostlivosti je kontrolovaný individuálnymi spotrebiteľmi; a pacienti sú motivovaní k nadmernej spotrebe, iba ak sú zodpovední iba za malý zlomok nákladov. Jedným zo spôsobov, ako možno zvrátiť túto motiváciu je urobiť pacientov zodpovedných za ich rutinné výdavky na zdravotnú starostlivosť. Toto je možné prostredníctvom MSA, ktoré predstavujú vlastné finančné prostriedky jednotlivcov s vysokoodpočítateľným katastrofickým poistením, takže jednotlivci by platili väčšinu rutinných výdavkov zo svojich vlastných fondov a teda by mali finančnú motiváciu vyhýbať sa nepotrebnému využívaniu starostlivosti.


Celý text analýzy bol uverejnený v mesačníku o zdravotníckej politike Health Policy Institute Into balance č. 04/2006 v apríli 2006.