O aktuálnych problémoch slovenského zdravotníctva

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

health policy institute, zdravotníctvo, zdravie, hpi

Aktuálne číslo mesačníka Health Policy Institute Into Balance 2/2007 prináša komentáre a analýzy k dvom legislatívnym návrhom ministerstva zdravotníctva o prepoistení poistencov štátu a návrhu zákona o verejnoprávnych poisťovniach.

Problémom slovenského zdravotníctva nie sú zdravotné poisťovne, ale lieková politika a nereštrukturalizované nemocnice. Pozornosť vlády by sa preto mala sústreďovať na tieto oblasti, vysvetľuje Peter Pažitný.

Vo februárovom čísle je okrem iného sú aj konečné závery (Executive Summary ) publikácie Základné rámce zdravotnej politiky pre roky 2007 – 2010, ktorá bola začiatkom februára predstavená odbornej verejnosti na konferencii zdravotných poisťovní v Bratislave.