Prieskum: Dialóg medzi ženami a lekármi

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

V súvislosti s prípravou Európskeho týždňa boja proti rakovine krčka maternice bol realizovaný prieskum medzi ženami a lekármi v ôsmich európskych krajinách. Cieľom prieskumu trhu bolo zistiť, aká je v súčasnosti úroveň komunikácie medzi lekármi a ženami v súvislosti s rakovinou krčka maternice a jej prevenciou a identifikovať komunikačné potreby a očakávania, ako aj potreba emocionálnej podpory pri riešení tejto problematiky.

Prieskumu sa zúčastnilo celkovo 418 lekárov a 3269 žien z ôsmych európskych krajín: Nemecka, Grécka, Írska, Poľska, Ruska, Španielska, Švédska a Veľkej Británie. Údaje sa zbierali on-line prieskumom na zabezpečenej webstránke, čím bolo možné získať úprimnejšie a otvorenejšie odpovede v porovnaní s kladením otázok cez anketára.

Výsledky prieskumu poukázali na rozdielne očakávania v komunikácii témy rakoviny krčka maternice zo strany žien a ich gynekológov. Kým ženy  považujú za kľúčový zdroj informácií o rakovine krčka maternice svojich gynekológov, lekári sa domnievajú, že o lepšiu informovanosť pacientok by sa mali postarať médiá. Obe skupiny sa však zhodujú v tom, že je úlohou lekára začať rozhovor s pacientkou o rakovine krčka maternice a jej prevencii.


Výsledky prieskumu môžete nájsť na tejto linke