Stratégia WHO pre prevenciu a kontrolu rakoviny

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) označuje pojmom Kontrola onkologických ochorení verejné zdravotnícke opatrenia, ktoré sú zamerané na prenos a využitie získaných znalostí z praxe, píše sa v prezentácii, ktorá bola predstavená na Spoločnom sympóziu Slovenskej onkologickej spoločnosti a Slovenskej spoločnosti pre farmakoekonomiku pod názvom „Medicínske a farmakoekonomické aspekty modernej onkologickej liečby“.

Autorka ďalej uvádza, že kontrola onkologických ochorení zahŕňa systematické a rovnomerné implementovanie stratégií pre:

  • prevenciu
  • včasné zachytenie
  • manažment pacientov s onkologickým ochorením

Ako sa tiež dozvedáme, „až jedna tretina prípadov rakoviny sa dá redukovať implementovaním stratégií na prevenciu rakoviny, ktoré sú zamerané na redukovanie možnosti vystavenia sa riziku vzniku onkologických ochorení“.

Ďalšia tretina výskytu onkologických ochorení by sa mohla znížiť, ak sa včas zachytí a následne lieči. Včasné zistenie má pritom dve zložky. Prvou je výchova k propagácii včasného diagnostikovania rozpozanním skorých príznakov rakoviny a skríning pre záchyt osôb s ranným štádiom rakoviny, ešte pred detekovanými príznakmi.

Autorka sa v prezentácii venuje aj Národnému onkologickému programu, ktorý má, ako uvádza, zaviesť smernice pre integrovanie liečebných prostriedkov s programami pre skríning a včasnú diagnózu a zabezpečiť terapeutické štandardy pre najdôležitejšie skupiny onkologických ochorení v krajine.


Kompletné znenie prezentácie vo formáte Power Point nájdete na tejto linke