Zabíjačky na európsky spôsob?

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

Hospodárske noviny online

Život v EÚ je z roka na rok spútavaný čoraz väčším množstvom najrôznejších regulácií. Jedna ďalšia a mimoriadne podivuhodná pribudne od februára aj na Slovensku. Klasické domáce zabíjačky sa dostanú pod kontrolu úradov.

Keď si budete chcieť z doma chovanej svinky narobiť klobásky a jaterničky, budete musieť aspoň jeden pracovný deň vopred ohlásiť zabíjačku na regionálnu veterinárnu a potravinovú správu, ktorá uskutoční vyšetrenie na trichinellu, čiže svalovca. Vyplýva to z nového zákona o veterinárnej starostlivosti, ktorý v decembri minulého roku bez väčšieho rozruchu schválila NR SR.

Keby sa zavedenie tohto opatrenia nezdôvodňovalo požiadavkami EÚ, zrejme by sa na túto tému rozvinula aspoň aká-taká verejná diskusia. Naozaj má ísť štát až tak ďaleko, aby sa miešal do takej výsostne súkromnej záležitosti, akou je chovanie a zabíjanie ošípaných pre vlastnú domácu spotrebu? Je snaha o zdravotnú neškodnosť konzumovaných potravín dostatočným dôvodom, aby sa pod úradnú kontrolu dostalo nielen mäso predávané v obchodoch, ale aj jeho domáca produkcia určená len pre vlastnú potrebu? Je navrhované opatrenie primerané problémom, ktoré má riešiť? A existujú vôbec v tejto oblasti nejaké reálne problémy, ktoré je potrebné riešiť z pozície štátu?

Nebyť „európskeho aspektu“ tejto záležitosti, zrejme by sme boli svedkami politického konfliktu zástancov rôznych pohľadov na úlohu štátu a zodpovednosť jednotlivca. Politici by odpovedali na otázky médií a normálni ľudia by si nechápavo klopkali prstom na čelo, ako vôbec mohla taká hlúposť niekomu napadnúť. Lenže o tom, čo prichádza z Bruselu, predsa nemožno diskutovať. To sa musí iba plniť. Dokonca aj vtedy, keď sa požiadavkami EÚ zdôvodňuje niečo, čo je v evidentnom rozpore so zdravým rozumom.

V tomto prípade sme však možno európskejší od EÚ. Dôvodová správa k § 23 nového zákona o veterinárnej starostlivosti, ktorý upravuje túto problematiku, sa síce odvoláva na štyri európske nariadenia, ani jedno z nich však takúto povinnosť nestanovuje. Dve z nich dokonca explicitne hovoria o tom, že sa nevzťahujú „na prvovýrobu na domáce súkromné použitie“. Tretie sa vzťahuje len na činnosti a osoby, na ktoré sa vzťahuje jedno z prvých dvoch. A štvrté zasa rieši úplne odlišnú problematiku ako zabíjačky.

Keďže slovenskí veterinári by zrejme sami nevedeli, akým spôsobom vyšetrovať svalovca, postup je podrobne opísaný v Nariadení Komisie ES č. 2075/2005, ktoré je spomenuté v zákone v poznámke pod čiarou. Toto nariadenie však určuje povinnosti prevádzkovateľom potravinárskych podnikov, nie vlastníkom jedného chlieva na dvore, ktorí ročne zakolú jednu alebo dve ošípané.

Ministerstvo pôdohospodárstva, vláda a parlament dlhujú predovšetkým obyvateľom slovenského vidieka odpoveď na otázku, či za tento nezmysel vďačia snahe EÚ detailne regulovať všetky oblasti nášho života, alebo prehnanej horlivosti niektorého slovenského úradníka či politika.


HNonline: Zabíjačky na európsky spôsob? (SK)