Zrušenie poplatkov je krokom späť

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

health policy institute, zdravotníctvo, zdravie, hpi

 

Výrok predsedníčky Slobodného fóra, že v budúcnosti bude presadzovať zrušenie poplatkov v zdravotníctve je síce politicky legitímny, ale ekonomicky nesprávny a môžeme ho zaradiť ku kategórii výrokov tzv. starej školy ekonómov zdravotníctva, ktorí v celej Európe bránili zavedeniu finančnej spoluúčasti výrokom: „Sme proti vyššej spoluúčasti, pretože tento nástroj pravdepodobne nezníži dopyt po zdravotnej starostlivosti. Ale v prípade, že by a tento dopyt efektívne znížil prostredníctvom vyššej spoluúčasti, sme tiež proti tomuto nástroju, pretože dopyt sa efektívne znižuje.“

Dnes je veľká časť Európy a spolu s ňou Slovensko o hodný kúsok ďalej. Verejné systémy nedokážu v plnej miere pokryť výdavky na zdravotnú starostlivosť a tak sa moderná zdravotná politika nezaoberá otázkou, či vôbec platiť, ale koľko a ako platiť. Hľadajú sa inteligentné schémy spoluúčasti s ohľadom na nákladovú efektívnosť liečby, na spoločenskú významnosť danej diagnózy a možnosti reálnej ekonomiky.

Podľa viacerých významných štúdií (Buchanan z roku 1991, Newhouse z roku 1993 a Manning z roku 1996), ktoré sa snažili určiť správnu mieru spoluúčasti, leží optimálna miera spoluúčasti na úrovni 25% z nákladov na zdravotnú starostlivosť. Podľa údajov Štatistického úradu tvorili výdavky domácností na zdravotníctvo v roku 2004 celkovo 14,9 mld. Sk , čo predstavuje 2,01% z celkových výdavkov domácností v roku 2004 (738,7 mld. Sk). Súkromné výdavky Slovákov na zdravotníctvo tak dosiahli 17,9% z celkových výdavkov na zdravotníctvo v roku 2004 (83,4 mld. Sk, pričom sem nezapočítavame výdavky cez veriteľa vo výške 11,5 mld. Sk určené na oddlženie).


Celý text analýzy bol uverejnený v januárovom čísle mesačného newslettra HPI o zdravotnej politike Into Balance.